ఆరోగ్యం అల్లాహ్ అనుగ్రహం

ఆది, 10/06/2019 - 07:17

ఆరోగ్యం అనుగ్రహం చాలా మందికి ఈ అనుగ్రహం యొక్క విలువ దాన్ని పోగొట్టుకోనంత వరకూ తెలిసి రాదు... 

ఆరోగ్యం అల్లాహ్ అనుగ్రహం

ఆరోగ్యం, మనిషికి మంచి అవకాశం. అది మనిషికి ప్రసాదించిన అనుగ్రహం. చాలా మందికి ఈ అనుగ్రహం యొక్క విలువ దాన్ని పోగొట్టుకోనంత వరకూ తెలిసి రాదు. మనకు ప్రసాదించబడిన ఈ అనుగ్రహాన్ని మన సృష్టికర్త అనుచరణలో ఖర్చు చేయాలి, ఆయన ఆచరణ కోసం సమర్పించుకోవాలి. నమాజ్ చదవటం, ఉపవాస దీక్షను నిర్వర్తించటం, మొదలగువాటితో పాటు కుటుంబ సభ్యులను పోషించటం కోసం పని చేయటం, పేదవారికి సహాయం చేయటం, లాంటివి కూడా అల్లాహ్ కు విధేయత చూపటమే.
అనారోగ్యానికి లేదా శరీరం బలహీనతకు గురి అవ్వక ముందే ఆ అనుగ్రహం విలువను తెలుకోండి...
ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఇలా ప్రవచించెను: అల్లాహ్ కోసం, కేవలం అల్లాహ్ కోసం ఆరోగ్యంగా మరియు బలంగా ఉన్నంత వరకు, అలాగే కష్టాల్లో పడక ముందు మరియు బలహీనులు అవ్వక ముందు,  ఈ అనుగ్రహం మీ నుండి తీసుకోక ముందే మీరు మీ మేడను వంచండి(అనగా దైవారాధనలో గడపండి).[బిహారుల్ అన్వార్, భాగం8, పేజీ307]
ఈ హదీసు ద్వారా తెలిసే విషయమేమిటంటే మనం బలంగా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే అల్లాహ్ పట్ల మనం చూపించే విధేయత విలువైనది. యవ్వనంలో పాపాలన్నీ చేసి లేదా ఆరోగ్యంగా ఉన్నంత కాలం ఇస్లాం ఆదేశాలను పట్టించుకోకుండా వృధ్యాపంలో లేదా అనారోగ్యంలో అల్లాహ్ పట్ల చూపించే విధేయతకు అంత విలువ ఉండదు.

రిఫ్రెన్స్
మజ్లిసీ, బిహారుల్ అన్వార్, దారు ఇహ్యాయిత్తురాసిల్ అరబీ, బీరూత్, 1403.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12