పన్నెండు ఖలీఫాల పై హదీస్ నిదర్శనం

శని, 04/11/2020 - 18:16

దైవప్రవక్త[స.అ] ఉత్తరాధికారులు పన్నెండు మంది అని నిదర్శిస్తున్న అహ్లె సున్నత్ మూల గ్రంథం నుండి హదీస్ నిదర్శనం...

పన్నెండు ఖలీఫాల పై హదీస్ నిదర్శనం

“జాబిర్ ఇబ్నె సమురహ్” ఉల్లేఖనం: నేను దైవప్రవక్త[స.అ]ను ఇలా చెబుతుండగా విన్నాను” నా తరువాత పన్నెండు నాయకులు ఉంటారు. ఆ తరువాత వారు(స.అ) ఒక వాక్యాన్ని పలికారు, నేను దాన్ని వినలేదు, మా నాన్నగారు చెప్పారు దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా అన్నారని: “వారందరూ ఖురైష్ (వంశానికి) చెందినవారై ఉంటారు”[సహీ బుఖారీ(ఇంగ్లిష్) హదీస్9:329]
దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా ప్రవచించారు:
“ఇస్లాం ధర్మం ప్రళయదినం వరకు సాగుతుంది మీ కొరకు పన్నెండు ఖలీఫాలతో, వారందరూ ఖురైష్ వంశానికి చెందినవారై ఉంటారు”.[సహీ మస్లిం, భాగం3, పేజీ1453, హదీస్ నెం10]

రిఫరెన్స్
సహీ మస్లిం(అరబీ) కితాబుల్ అమారహ్(తబఅ సౌదీ అరబ్ 1980), భాగం3, పేజీ1453, హదీస్ నెం10; సహీ మస్లిం(అరబీ) కితాబుల్ అమారహ్(తబఅ సౌదీ అరబ్ 1980), భాగం3, పేజీ1453, హదీస్ నెం10

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
12 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 21