సఫానహ్ బింతె హాతమ్

దైవప్రవక్త(స.అ) ప్రవర్తన ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

మంగళ, 03/01/2022 - 14:31

ఇస్లాం అభివృద్ధి చెందడానికి గల ముఖ్య కారణాలలో ఒకటి దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క సద్గుణాలు, సత్ప్రవర్తనా మరియు మంచి మాటతీరు...

దైవప్రవక్త(స.అ) ప్రవర్తన ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

ఇస్లాం అభివృద్ధి చెందడానికి గల ముఖ్య కారణాలలో ఒకటి దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క సద్గుణాలు, సత్ప్రవర్తనా మరియు మంచి మాటతీరు...

Subscribe to RSS - సఫానహ్ బింతె హాతమ్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9