హంబలీ వర్గం

బుధ, 08/28/2019 - 03:10

హంబలీ వర్గం మరియు అహ్మద్ ఇబ్నె హంబల్ గురించి సంక్షిప్త వివరణ..

హంబలీ వర్గం

“అహ్మద్ ఇబ్నె హంబల్” హంబలీ వర్గ స్థాపకులు. వారు హిజ్రీ యొక్క 164వ సంవత్సరంలో జన్మించారు, 241వ సంవత్సరంలో మరణించారు. వారు అహ్లె సున్నత్ వర్గ గొప్ప ముహద్దిస్ గా గుర్తిస్తారు. వారు స్వయంగా ఫత్వా ఇచ్చేవారా లేక వారి శిష్యులు వారి ఫత్వాలను ప్రచురించేవారా అన్న విషయంలో సందేహం ఉంది. వారిని అనుచరించే ఇబ్నె ఖయ్యిమె జౌజీ హంబలీ వర్గం యొక్క మూలలను ఐదు విషయాలలో సమకూర్చారు: 1. నుసూస్, 2. సహాబీయుల ఫత్వాలు, 3. వేర్వేరు ఫత్వాలు ఉంటే ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్ కు దగ్గరగా ఉన్న ఫత్వాను స్వీకరించటం, 4. ముస్నద్ మరియు సరైన హదీస్ లేని పరిస్థితిలో ముర్సల్ మరియు బలహీనమైన హదీస్ పై అమలు చేయటం, 5. హదీస్ లేదా సహాబీ యొక్క ఫత్వా లేకుంటే ఖియాస్ పై అమలు చేయటం; ఫిఖా అహ్కాముల కోసం వారు ఈ క్రమాన్న్ పాటిస్తారు.

రిఫ్రెన్స్
అఅలాముల్ మౌఖెయీన్, భాగం1, పేజీ33, ఆష్నాయి బా ఫిరఖె తసన్నున్, పేజీ200

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 19