కోపము

మంగళ, 08/04/2020 - 15:25

కోపాన్ని దిగమ్రింగటానికి గల ప్రాముఖ్యతను తెలిపే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఒక సంఘటన.

కోపము

కోపము చాలా ముఖ్యమైన మానవ భావోద్వేగాలలో ఒకటి అయినప్పటికి చాలా విద్వంసక మరియు ప్రమాదకరమైనది కూడా.కోపాన్ని నియంత్రించకపోతే అది వ్యక్తికి మరియు అతని చుట్టూ ఉన్న వారికి చాలా సమస్యలను కలిగిస్తుంది.ముఖ్యంగా మానవుని శారీరక మరియు మానసిక ఆరోగ్యానికి చాలా అపాయాన్ని కలుగజేస్తుంది. అందువలనే చాలా హదీసులలో కోపాన్ని నియంత్రించుకోమని తాకీదు చేయటంతో పాటు,ఏ విధంగా కోపాన్ని నియంత్రించుకోవాలో కూడా చెప్పటం జరిగింది. ముఖ్యంగా దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారు చాలా చోట్ల కోపాన్ని నియంత్రించుకోవటం పట్ల తాకీదు చేసి ఉన్నారు.ఒక సారి ఒక వ్యక్తి దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి వద్దకు వచ్చి ఓ దైవప్రవక్తా! దేవుడు నాకు ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చే విధంగా మరియు నా మాటలను తగ్గించటానికి నాకు ఏదైనా నేర్పండి,బహుశా నేను దానిని జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటాను అని అన్నాడు.దానికి దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారు "కోపగించుకోకుండా ఉండు" అని అన్నారు.మరలా ఆ వ్యక్తి నాకు ప్రయోజనాన్ని కలిగించే ఉపాయం గురించి చెప్పండి అని అన్నాడు.అతడు ఎన్ని సార్లు అదే ప్రశ్నను అడిగినా దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారు "కోపగించుకోకుండా ఉండు" అనే సమాధానము చెప్పారు.బహుశా దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారు కోపాన్ని దిగమ్రింగటానికి గల ప్రాముఖ్యతను తెలపాలనుకుంటున్నారేమో,అంటే దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి దృష్టిలో అన్ని ప్రయోజనాలు కోపాన్ని దిగమ్రింగటంలోనే ఉన్నాయన్నమాట.

రెఫరెన్స్: ఎక్ సదొ బీస్త్ దర్స్ జిందగి అజ్ సీరయె హజ్రతె ముహమ్మద్[స.అ.వ],హమీద్ రజా కఫ్ఫాష్.       

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
11 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 2