మానవ హక్కులు

మంగళ, 12/14/2021 - 16:52

మానవ హక్కుల గురించి ఇస్లాం ఏమని చెప్పింది అని చెప్పడం కన్నా ఇస్లాం అవతరణ మానవ హక్కుల రక్షణ కోసం అని చెెప్పడం సమంజసం...

మానవ హక్కులు

వ్యవస్థలన్ని మానవ హక్కులను నమ్ముతాయి; ఉదా: జీవించే హక్కు, గృహ హక్కు, యాజమాన్య హక్కు, పనిచేసే హక్కు.
ఇస్లాం సంస్కృతి ప్రకారం హక్కుల యొక్క సర్కిల్ చాలా పెద్దది. సత్ప్రవర్తన మరియు బాధ్యత పరమైన హక్కులతో పాటు ప్రభువు పట్ల మనిషి యొక్క బాధ్యతలు కూడా వివరించబడి ఉన్నాయి. ఇస్లాం యొక్క లక్ష్యం మనిషిని పరిపూర్ణ స్థాయికి చేర్చడం కాబట్టి మనిషి తన బాధ్యతలను మరియు మానవుల హక్కుల పట్ల బాధ్యతల నిర్వర్తన పరిపూర్ణతకు కారణమౌతుంది.
హక్కులు మరియు బాధ్యతలు ఒక నాణ్యం యొక్క రెండు వైపులు మాదిరి. ఇమామ్ సజ్జాద్(అ.స) ఉల్లేఖనం: “అల్లాహ్ నిన్ను కరుణించుగాక. గమనించు, నిన్ను హక్కులు చుట్టుముట్టి ఉన్నాయి, నువ్వు తప్పకుండా వాటిని పాటించాలి, వాటి నుంచి నువ్వు తప్పించుకోలేవు. నీ ప్రతీ చర్య ఒక బాధ్యతతో ముడి పడి ఉంటుంది. నీ శరీర భాగాల నుంచి దేన్ని ఉపయోగించి పని చేసినా వాటి హక్కులతో ముడి పడి ఉంటుంది. సాధనలలో దేన్ని ఉపయోగించినా వాటి పట్ల కూడా బాధ్యతలు ముడి పడ ఉంటాయి. ఒకవేళ నీవు ఒక స్థలం, ఒక స్థానం లేదా ఒక సామాజిక స్థితిలో ఉన్నా, ఆ స్థలం, ఆ స్థానం మరియు ఆ సామాజినక స్థితి కూడా మనపై బాధ్యలను నిర్ధారిస్తాయి”[1]

ఇస్లాంలో మానవ హక్కులను ఖుర్ఆన్ వివరించిన మనిషి యొక్క గొప్పతనం వల్ల సూచించబడ్డాయి. ఇస్లామీయ నాయకులు ముస్లిములు కాని వారి పట్ల కూడా మన ప్రవర్తన మంచిగా ఉండాలి అని ఆదేశించారు.[2] ఒక ముస్లిం యుద్ధ భూమిలో కూడా తన శత్రువుల పట్ల మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి అన్న విషయాలను వివరించింది.[3]

రిఫరెన్స్
1. బిహారుల్ అన్వార్, అల్లామా మజ్లిసీ, భాగం71, పేజీ10.
2. నెహ్జుల్ బలాగహ్, నామా53.
3. సూరయె బఖరహ్, ఆయత్190

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 25