ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ[అ.స] మరియు అబ్బాసీ అధికారులు

మంగళ, 11/28/2017 - 05:29

.9వ ఇమామ్ 25 సంవత్సరాల వయసులో, 10వ ఇమామ్ 41 సంవత్సరాల వయసులో మరియు 11వ ఇమామ్ 28 సంవత్సరాల వయసులో మరణించారు.

ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ[అ.స] మరియు అబ్బాసీ అధికారులు

ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ[అ.స] యొక్క ఇమామత్ పదవీ కాలం, మూగ్గురు అబ్బాసీ ఖలీఫాల అధికారంలో గడిచింది. వారి పేర్లు:
1. అల్ ముఅతజ్జ్ బిల్లాహ్, అధికార కాలం హిజ్రీ 252 నుండి 255 వ సంవత్సరం వరకు.
2. అల్ ముహ్తదీ బిల్లాహ్, అధికార కాలం హిజ్రీ 255 నుండి 256 వ సంవత్సరం వరకు.
3. అల్ ముఅతమద్ బిల్లాహ్, అధికార కాలం హిజ్రీ 256 నుండి 279 వ సంవత్సరం వరకు.
వీళ్ళు దుర్మార్గం మరియు హింసించడంలో ఒకరిని మించి ఒకరు. ఒకవేళ ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] నుండి ఇమామ్ హసన్ అస్కరీ[అ.స] కాలం వరకు చరిత్రను చూసినట్లైతే తెలుస్తుంది అబ్బాసీయులు ఎంతటి హింసకైనా వెనకాడలేదని. ఇమాముల పట్ల వారి హింస ఎంత ఎక్కువగా ఉండేదంటే 9వ, 10వ మరియు 11వ ఇమాములు అబ్బాసీయుల రాజధాని(సామెర్రా)లో నివసించేవారు, వారందరూ చాలా తక్కువ వయసులో మరణించారు. 9వ ఇమామ్ 25 సంవత్సరాల వయసులో, 10వ ఇమామ్ 41 సంవత్సరాల వయసులో మరియు 11వ ఇమామ్ 28 సంవత్సరాల వయసులో మరణించారు. 92 రెండు సంవత్సరముల వ్వవధిలో ముగ్గురు ఇమాములను విషప్రయోగం ద్వార చంపారు. ఇదే వారి క్రూరత్వం మరియు హింసకు నిదర్శనం.[సీమాయే పీష్వాయాన్, పేజీ178]

రిఫ్రెన్స్
సీమాయే పీష్వాయాన్, మహ్దీ పీష్వాయి, దారుల్ ఇల్మ్, 1388.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 16 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11