ఇమామ్ హసన్[అ.స] అంతిమయాత్రలో హజ్రత్ ఆయిషా జోక్యం

మంగళ, 12/03/2019 - 15:18

ఇమామ్ హసన్[అ.స] అంతిమయాత్రలో హజ్రత్ ఆయిషా జోక్యం చరిత్ర గ్రంథాలనుసారం...

ఇమామ్ హసన్[అ.స] అంతిమయాత్రలో ఆయిషా జోక్యం

హజ్రత్ ఆయిషహ్ ఇమామ్ హసన్[అ.స] అంతిమయాత్రలో అంతరాయాన్ని కలిగించి నేను ఇష్టపడని వారిని నా ఇంట్లో ప్రవేశించకండి, అని అతనిని దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రక్కలో సమాధి చేయనివ్వకుండా నిరాకరించారు. బహుశ ఆమె దైవప్రవక్త[స.అ] ఈ ప్రస్తావన మరచి పోయివుంటారు: “హసన్ మరియు హుసైన్ స్వర్గయువకుల నాయకులు”
అలాగే వేరే సంధర్భంలో ఇలా ప్రస్తావించారు: “వీళ్ళని ఇష్టపడ్డ వారిని అల్లాహ్ ఇష్ట పడును మరియు వీళ్ళను ఇష్టపడనివారిని అల్లాహ్ ఇష్టపడడు”
మరో సంధర్భంలో ఇలా కూడా ప్రస్తావించారు: “వాళ్ళతో యుధ్దం నాతో యుధ్ధం మరి వాళ్ళతో సంధి నాతో సంధి చేసినట్లే”
ఆ తరువాత హసన్ మరియు హుసైన్‌ను ఈ ఉమ్మత్‌లో రైహానతుర్రసూల్ గా నిశ్చయించారు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
9 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 24