అహ్లెబైత్[అ.స] పట్ల ఆదరణ

మంగళ, 04/14/2020 - 17:35

అహ్లెబైత్[అ.స]ను ఆదరించడం, చాలదా? వారి పట్ల విధయత కూడా కలిగి ఉండాలా? అన్న అంశాల పై సంక్షిప్త వివరణ...

అహ్లెబైత్[అ.స] పట్ల ఆదరణ

అహ్లెబైత్[అ.స]ను ఆదరించడం, చాలదా? వారి పట్ల విధయత కూడా కలిగి ఉండాలా?
ఖుర్ఆన్‌ను కేవలం ఆదరించడం చాలదా?. నిస్సందేహంగా ముస్లిముల వద్ద తమ అన్ని వ్యవహారాలలో అల్లాహ్ ఆదేశానుసారం అమలు పరచడానికి ఖుర్ఆన్ తప్ప వేరే మార్గం లేదు. హజ్రత్ ముహమ్మద్[స.అ] ముస్లిముల కోసం రెండు అముల్యమైనవాటిని విడిచి వెళ్ళారు, మరి “ఇవి అంతిమదినం వరకు ఒకరినుండ మరోకటి వేరు కావు” అని ప్రమాణం కూడా చేసి వెళ్ళారు. అహ్లెబైత్ ను ఖుర్ఆన్ తో జోడించి, వారు[స.అ] కేవలం వారిని అదరిస్తె చాలదు, వారి నుండి ఇస్లామీయ ఉపదేశాలు, చర్యలు, హదీస్ మరియు తఫ్సీర్ యొక్క వివరణ పొందాలని మనకు తెలియపరిచారు. “నా అహ్లెబైతులు నూహ్ యొక్క నౌకలాంటి వారు, దానిపై ఎక్కువారు విముక్తి పొందుతారు మరియు దాని నుండి తమ ముఖాన్ని త్రిప్పుకున్నవారు మునిగిపోతారు”[అల్ హాకిమ్ అల్ నైషాబూరీ, అల్ ముస్తద్రిక్ అలస్ సహీహైన్, భాగం3, పేజీ151]
ఇబ్నె హజర్ అల్ మక్కీ, అల్ సవాయిఖుల్ ముహ్రఖహ్, పేజీ140.  వీరి వచనానుసారం ఈ రివాయత్ ఎన్నో రావీయుల క్రమం ద్వార చేరినది, మరి ఇది పరస్పరంగా బలపరుస్తుంది.

రిఫరెన్స్
అల్ హాకిమ్ అల్ నైషాబూరీ, అల్ ముస్తద్రిక్ అలస్ సహీహైన్, భాగం3, పేజీ151 మరియు భాగం2, పేజీ343లో ముస్లిం ప్రమాణము ప్రకారం ఇది సహీ మరియు సరైన హదీస్ అని చెప్పారు; అల్ సీవ్తీ, అల్ దురర్ అల్ మన్సూర్, భాగం1, పేజీ71,72.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 28