హజ్రత్ ఇబ్రాహీమ్[అ.స]

ఆది, 01/14/2018 - 08:36

.అల్లాహ్ యొక్క ముత్రునిగా ప్రఖ్యాతి చెందిన ప్రవక్త హజ్రత్ ఇబ్రాహీమ్ ఖలీల్[అ.స] గురించి సంక్షిప్త వివరణ.  

హజ్రత్ ఇబ్రాహీమ్[అ.స]

హజ్రత్ ఇబ్రాహీమ్[అ.స], అల్లాహ్ తరపు నుంచి అవతరించబడ్డ రెండవ “ఊలుల్ అజ్మ్” ప్రవక్త. హజ్రత్ మూసా[అ.స], హజ్రత్ ఈసా[అ.స] మరియు అల్లాహ్ యొక్క అంతిమ దైవప్రవక్త అయిన హజ్రత్ ముహమ్మద్ [అ.స]లు హజ్రత్ ఇబ్రాహీమ్[అ.స] యొక్క సంతానం. ఖుర్ఆన్ యొక్క 25 సూరహ్లలో 63 ఆయత్లలో 69 సార్లు “ఇబ్రాహీమ్” అను పదం వచ్చింది. ఖుర్ఆన్ యొక్క 14వ సూరహ్కు పెట్టిన పేరు వారి పేరే. “ఇబ్రాహీమ్” పదం అరబీ పదం కాదు. వారి బిరుదులు “ఖలీల్”, “అబుల్ అంబీయా”, “అబుల్ ఫిత్యాన్”. వారి ప్రత్యేక బిరుదు “ఖలీల్” అనగ మిత్రుడు. అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్లో “నిసా” సూరహ్ 125వ ఆయత్లో ఇలా ప్రవచించెను: “ఇబ్రాహీమ్[అ.స]ను అల్లాహ్ తన మిత్రునిగా చేసుకున్నాడు”[నిసా, 125]. వారు “బాబిల్”కు చెందిన పట్టణాల నుండి “ఔర” లేద “ఊరా” అనబడే పట్టణంలో జన్మించారు. అక్కాడే పెరిగి పద్దయ్యారు. విగ్రహారాధకులను వ్యతిరేకించారు. వారిని విగ్రహారాధన నుండి ఆపారు. ఆ తరువాత వారు షామ్(సిరియా)కు వెళ్ళిపోయారు. అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్తలు అయిన హజ్రత్ ఇస్హాఖ్[అ.స] మరియు హజ్రత్ ఇస్మాయీల్[అ.స]లు హజ్రత్ ఇబ్రాహీమ్[అ.స] కుమారులు. హజ్రత్ ఇబ్రాహీమ్[అ.స] వయసు ఇంచుమించు 200 సంవత్సరాలు అని అంటారు. వారి మరణాంతరం వారిని అప్పటి “జబరాన్” అనగ ఇప్పటి “అల్ ఖలీల్”లో వారి కుమారుల సమాధి చేశారు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12