హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఖిలాఫత్ ను నిరాకరించిన సహాబీయులు

మంగళ, 11/01/2022 - 03:50

హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఖిలాఫత్ ను నిరాకరించిన సహాబీయులు ఎవరు మరియు అహ్లె సున్నత్ ఉలమాలు దీని గురించి ఏమంటున్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఖిలాఫత్ ను నిరాకరించిన సహాబీయులు

హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఖిలాఫత్ ను నిరాకరించిన సహాబీయులు

హజ్రత్ అలీ(అ.స)ను 4వ ఖలీఫాగా ఎన్నుకున్న తరువాత ప్రముఖ సహాబీయులలో కొందరు వారితో యుద్ధం చేశారు అనడానికి కొన్ని నిదర్శనలు:
ముస్లిం ఫుఖహాలు (పండితులు) ఈ యుద్ధానికి కారకులైన వారు పాపాత్ములు అని ఏకాభిప్రాయం కలిగి ఉన్నారు. వారి గురించి ఎటువంటి సాకు సమ్మతమైనది కాదు, మరియు వారిని దౌర్జన్యులు అని అన్నారు. అందుకనే వారితో యుద్ధాన్ని వాజిబ్ మరియు షరా పరంగా భావించారు. ఖుర్ఆన్ ఇలా ఉపదేశిస్తుంది.. దౌర్జాన్యానికి పాల్పడిన వర్గం దేవుని ఆజ్ఞ వైపు మరలివచ్చే దాకా దానితో పోరాడండి.(హుజురాత్:9).
కొంతమంది ఫుఖహా(ఇస్లాం షరా అహ్కాముల జ్ఞానులు) ఉల్లేఖనలు:
1. అబూహనీఫహ్: అబూహనీఫహ్ గారు ఇలా అన్నారు: “నిస్సందేహముగా అలీ, తల్హా మరియు జుబైర్లతో యుద్ధం చేశారు, వారు (అలీ) బైఅత్ ను తిరస్కరించిన మరియు వారి పట్ల వ్యతిరేకతను వ్యక్తం చేసిన తరువాత జమల్ యుద్ధంలో అలీ వారి పట్ల న్యాయంగా ప్రవర్తించారు, వారు ముస్లిములలోనే గొప్ప జ్ఞాని”[1]
2. ఇబ్నె హజర్: ఇబ్నె హజర్ ఇలా అన్నారు: “జమల్ మరియు సిఫ్ఫీన్ వారు అలీకు ఉస్మాన్ ను చంపడానికి పన్నిన కుట్రతో సంబంధం ఉంది అని నిందించారు, నిజానికి వారికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. సహాబీయులందరి ఇజ్మా ప్రకారం దౌర్జన్యులతో యుద్ధం చేయటం నాయకుడి పై విధి, కాని యుద్ధానికి ముందు ఒక మంచి వివేకవంతుడ్ని సంధి కోసం వారి వద్దకు పంపించి వారి ఈ చర్యకు కారణమేమిటో తెలుసుకోవాలి. ఈ క్రమంలోనే అలీ ఇబ్నె అబ్బాస్ ను పంపించారు”.[2]
3. ఇమాముల్ హరమైన్ జువైనీ: ఇమాముల్ హరమైన్ జువైనీ ఇలా అన్నారు: అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్, విలాయత్ విషయంలో సత్యం అతని పక్షంలో ఉంది. దౌర్జన్యులే వారితో యుద్ధం చేశారు.[3]

ఇవి కేవలం కొన్ని నమూనాలు మాత్రమే. ఇలాంటి ఎన్నో అంశాలు ఉన్నాయి సహాబీయులలో కొందరు ఖలీఫాను వ్యతిరేకించారని మరి వారికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేశారని. వీరందరి ఈమాన్ గురించి మీరే ఒక నిర్ణయానికి రావాలి లేకపోతే సహాబీయులందరూ గౌరవనియులే అనే భావంతోనే మరణించి అల్లాహ్ ముందు నిలబడతారు...

అల్లాహ్ మనందరికీ రుజుమార్గం చూపుగాక...

రిఫరెన్స్
1. మనాఖిబె అబీ హనీఫహ్, ఖారజ్మీ, భాగం2, పేజీ82-83.
2. తొహ్ఫతుల్ మొహ్తాజ్, అల్ నవవీ, భాగం4, పేజీ110.
3. అల్ ఇర్షాద్ ఫీ ఉసూలిల్ ఏతెఖాద్, పేజీ433.
 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
8 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8