హజ్రత్ ఉమర్ ఖిలాఫత్

మంగళ, 11/01/2022 - 04:33

హజ్రత్ ఉమర్ ను హజ్రత్ అబూబక్ర్ తరువాత ఎలా ఎన్నుకున్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హజ్రత్ ఉమర్ ఖిలాఫత్

 

హజ్రత్ ఉమర్ ను హజ్రత్ అబూబక్ర్ తరువాత ఎలా ఎన్నుకున్నారు?  

ఖలీఫాను షురా ఎన్నుకోవాలి అన్న మాటకు వ్యతిరేకంగా హజ్రత్ ఉమర్ ఖిలాఫత్ పదవికి ఎన్నుకోబడ్డారు అని అహ్లె సున్నత్ వర్గానికి చెందిన ప్రముఖ ఆలిమ్ ఇబ్నె అసీర్ తన గ్రంథంలో వివరించారు.[1]

హజ్రత్ అబూబక్ర్ ఇలా అన్నారు: ఓ అల్లాహ్.. దైవప్రవక్త(స.అ) తరపు నుండి ఎటువంటి ఆదేశం లేకుండానే నేను ఉమర్ ను ముస్లిముల నాయకుడిగా నిశ్చయించాను.[2]

సత్కార్యాల్లో, దైవభక్తికి సంబంధించిన పనుల్లో పరస్పరం సహకరించుకోండి. అంతేగాని, పాపకార్యాల్లో, హింసాదౌర్జ న్యాల్లో మాత్రం ఎవరితోనూ సహకరించకూడదు. దుర్మార్గులవైపు ఏమాత్రం మొగ్గకండి. అలా చేస్తే మీరూ నరకాగ్నికి సమిధలైపోతారు.

ఇబ్నె తైమిహయ్ ఇలా ఉల్లేఖించెను: సహాబీయులు అబూబక్ర్ వారితో ఉమర్(ర.అ) యొక్క ఉత్తరాధికారి నిర్ధారణ గురించి ఇలా ప్రశ్నించారు: ఎందుకని కఠోర స్వభావం గల వ్యక్తిని ఖలీఫహ్ గా నిర్ధారించారు? రేపు అల్లాహ్ కు ఏ సమాధానం ఇస్తారు?
అబూబక్ర్(అ.స) ఇలా సమాధానమిచ్చారు: నన్ను అల్లాహ్ ద్వార భయపెడుతున్నారా?![2]  

నజానికి దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత ఖలీఫా ఎన్నిక విషయం ముందుకు వచ్చినప్పుడు దైవప్రవక్త(స.అ)కు ఖలీఫాను ఎన్నుకునే హక్కు లేదు ప్రజలే ఖలీఫాను ఎన్నుకోవాలి అని అన్న వాళ్లే హజ్రత్ ఉమర్ ఖిలావత్ ఎన్నిక వచ్చినప్పుడు మొదటి ఖలిఫా యే స్వయంగా హజ్రత్ ఉమర్ ను తన తరువాత ఖలీఫాగా నిర్ధారించి.

స్వియాన్ని మీరు ఇతరులను నువ్వు అనేవారి చర్యలు ఇలానే ఉంటాయి.  

ఇక నిర్ణయించాల్సింది మీరే... మనం మారాలనుకుంటేనే మారగలం, లేకపోతే ఆ దేవుడి తరం కూడా కాదు...

రిఫరెన్స్
1. ఉస్దుల్ గాబా, ఇబ్నె అసీర్, భాగం4, పేజీ158.
2. ఇబ్నె హబ్బాన్, అల్ సిఖాత్, భాగం2, పేజీ193.
2. మిన్హాజ్ అల్ సున్నహ్, ఇబ్నె తైమియహ్, భాగం6, పేజీ155.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11