తూర్ సూరహ్

సోమ, 02/05/2018 - 15:10

.అల్లాహ్ యొక్క పవిత్ర గ్రంథం అయిన ఖుర్ఆన్ యొక్క 52వ సూరహ్ “తూర్” సూరహ్ గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

తూర్ సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 52వ సూరహ్ ఇది. “తూర్” అనగ తూర్ కొండ. ఈ సురహ్ కు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరహ్ లోని మొదటి ఆయత్. ఈ సూరహ్ లో “తూర్” అను పదం 1 సారి మరియు పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో 10 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరహ్ లో 49 ఆయత్‍లు, 312 పదాలు మరియు 1324 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరహ్ లో “అల్లాహ్” పదం 3 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరహ్ మక్కా లో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “సజ్దహ్” సూరహ్ మరియు దీని తరువాత “ముల్క్” సూరహ్ అవతరించబడ్డాయి. “తూర్” సూరహ్ నామకరణానికి కారణం “తూర్” పదంతో ఈ సూరహ్ మొదలవ్వడం. ఈ సూరహ్ ప్రతిష్టత గురించి ఇమామ్ ముహమ్మద్ బాఖిర్[అ.స] ఇలా ప్రవచించెను “ఎవరైతే తూర్ సూరహ్ ను పఠిస్తారో అతనికి ఇహపరలోకాలూ దక్కుతాయి”[మజ్మవుల్ బయాన్, భాగం9, పేజీ270].

రిఫ్రెన్స్
మజ్మవుల్ బయాన్, భాగం9, పేజీ270.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
6 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16