ఉసామహ్ సైన్యాథిపత్య పట్ల వ్యతిరేకానిక మూలకారణం

ఆది, 10/13/2019 - 04:35

ఉసామహ్ సైన్యాథిపత్య పట్ల వ్యతిరేకానిక మూలకారణం ఎవరు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఉసామహ్ సైన్యాథిపత్య పట్ల వ్యతిరేకానిక మూలకారణం

ఒకవేళ ఉసామహ్ సైన్యాథిపత్యం సంఘటనను ఇంకా కొంచెం పరిశీలనగా చూసినట్లైతే దీనికి అందరికన్న ఎక్కువ బాధ్యులు మరియు రాజకీయ మెలికల మూలకారణం రెండవ ఖలీఫా అని తెలుస్తుంది. అతనే దైవప్రవక్త[స.అ] మరణాంతరం కూడా అబూబక్ర్‌తో ఉసామాను తొలగించి వేరే వారిని సైన్యాథిపతిగా నియమించమని కోరారు. దానికి అబూబక్ర్  కోపంగా “ఖత్తాబ్ కుమారా! నీ తల్లికి నీ వల్ల దుఖః కలుగుగాక, దైవప్రవక్త[స.అ] నియమించిన వారికి నేనెలా తొలగించగలను” అని జవాబిచ్చారు.[తారీఖె తబరీ, భాగం3, పేజీ226]
అబూబక్ర్‌కు తెలిసిన నిజం ఎందుకు ఉమర్‌కు అర్థం కాలేదు? గురువారం నాడు దైవప్రవక్త[స.అ]ను తీవ్రకోపానికి గురి చేసి వారిపై ఉన్మాద నిందను వేశారు, ఆ తరువాత “మాకు అల్లాహ్ గ్రంథం చాలు” అని ప్రకటించేశారు అప్పటికే ఖుర్ఆన్‌లో ఇలా ఆదేశించబడి ఉంది; ప్రవక్తా! నీవు ప్రజలకు ఇలా చెప్పు: “మీకు నిజంగానే అల్లాహ్ పట్ల ప్రేమ ఉంటే నన్ను అనుసరించండి. అప్పుడు అల్లాహ్ మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తాడు”[ఆలి ఇమ్రాన్:31].
అంటే ఈ సహాబీయులకు అల్లాహ్ గ్రంథం మరియు ఆదేశాల గురించి, ఆ గ్రంథం అవతరించబడ్డ దైవప్రవక్త[స.అ] కన్న ఎక్కువ తెలుసా?. ఆ గురువారపు సంఘటన అయిన రెండు రోజుల తరువాత అనగా దైవప్రవక్త[స.అ] మరణానికి రెండు రోజుల ముందు వారిని ఇంకా కోపం తెప్పించి వారి ఆజ్ఞను పాటించకుండా ఉసామా నాయకత్వంపై అభ్యంతరించారు.

రిఫ్రెన్స్
తబరీ, తారీఖె తబరీ, భాగం3, పేజీ226

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
5 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11