తౌబహ్

శని, 12/16/2017 - 17:50

.మానవుడు అల్లాహ్ కారుణ్యం పట్ల నిరాశ చెందకూడదు. నిశ్చయంగా అల్లాహ్ పాపాలన్నింటినీ క్షమిస్తాడు.

తౌబహ్

మనిషి, మంచి స్వభావం కలిగి ఉన్నాడు మరియు అతని వద్ద ఆలోచనా శక్తీ, వివేకం ఉంది. దాని ద్వార అతడు మంచిని చెడు నుండి వేర చేసి మంచి మార్గాన్ని ఎన్నుకొని దానిని అమలు పరచగలడు. ఈ విధంగా మనిషి ఒక శిక్షణ పొందగలిగేటువంటి వాడు అని తెలుస్తుంది. సంపూర్ణత్వం పొందే, మరియు అల్లాహ్ వైపుకు వెళ్ళేందుకు అన్ని కాలాలలో మార్గం తెరిచే ఉంది, కాని చివరి నిమిషం లో(మరణాన్ని చూసినప్పుడు) ఇక అతని తౌబహ్ మరియు క్షమాపణ అంగీకరించబడదు. ఈ విధంగా దైవప్రవక్తల సందేశం మానవులందరి కొరకు అని తెలుస్తుంది, చివరికి ఫర్ఔన్ లాంటి వారికికి కూడాను. అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇలా ప్రవచించెను: “فقل هل لک الیان تزکی و وَأَهْدِیَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى  فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى అనువాదం:“నీ స్వీయ సంస్కరణకు నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా” అని వాణ్ణి అడుగు. “నువ్వు భయభక్తులతో మసలుకునేందుకుగాను, నేను నీకు నీ ప్రభువు మార్గం చూపించనా!?” (అని చెప్పమని అల్లాహ్ మూసాకు ఉపదేశించాడు)[నాజిఆత్ సూరహ్, ఆయత్:18,19]. అందుకని మనిషి ఎప్పుడు కూడా అల్లాహ్ యొక్క కరుణ మరియు మన్నింపు నుండి నిరాశ చెందకూడదు. అల్లాహ్ ఇలా ప్రవచించెను: “لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا అనువాదం: మీరు అల్లాహ్ కారుణ్యం పట్ల నిరాశ చెందకండి. నిశ్చయంగా అల్లాహ్ పాపాలన్నింటినీ క్షమిస్తాడు”.[జమర్ సూరహ్, ఆయత్:53]
నిజంగా అల్లాహ్ అమితంగా క్షమించేవాడు, అపారంగా కరుణించేవాడు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11