అన్‏కబూత్ సూరహ్

ఆది, 12/17/2017 - 10:09

.అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ ఖుర్ఆన్ యొక్క 29వ సూరహ్ అయిన అన్‏కబూత్ సూరహ్ గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

అన్‏కబూత్ సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 29వ సూరా ఇది. “అన్‏కబూత్” అనగ సాలేడు. ఈ సూరాకు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరా యొక్క 41వ ఆయత్. ఈ సూరాలో “అన్‏కబూత్” అను పదం 2 సార్లు వచ్చింది. పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో “అన్‏కబూత్” అను పదం 2 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరాలో 69 ఆయత్
లు, 978 పదాలు మరియు 4321 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరాలో “అల్లాహ్” పదం 42 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరా మక్కాలో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “రూమ్” సూరా మరియు దీని తరువాత “ముతఫఫ్ఫీన్” సూరా అవతరించబడ్డాయి. పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో రెండు సార్లు “అన్‏కబూత్” అనే పదం వచ్చింది మరి ఆ రెండు సార్లు కూడా ఈ సూరహ్ లోనే వచ్చింది అందుకని దీని పేరు “అన్‏కబూత్” అని పెట్టడం జరిగింది. ఇమామె జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] వచనానుసారం “ఎవరైతే పవిత్ర మాసం రమజాన్ లో 23 రాత్రిన అన్కబూత్ మరియు రూమ్ సూరహ్ లను పఠిస్తారో అల్లాహ్ సాక్షిగా అతడు స్వర్గార్హుల నుండి అవుతాడు”.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8