దైవారాధన విధానములు ఇమాం అలీ[అ.స] దృష్టిలో

మంగళ, 12/26/2017 - 11:17

ఇమాం అలీ[అ.స] దృష్టిలో దైవారాధన అంటే దేవుని నుండి ఎటువంటి పరిహారాన్ని ఆశించకుండా కేవలం కృతజ్ఞతా భావంతో చేసేది మాత్రమే.

దైవారాధన విధానములు ఇమాం అలీ[అ.స] దృష్టిలో

అనంతకరునమయుడు అపార క్రుపాశీలుడైన అల్లాహ్ పేరిట
ప్రపంచంలో ఉన్న విభిన్న మతాల వాళ్ళు విభిన్న పద్దతులలో దేవుని పట్ల విధేయతను చూపుతారు, ప్రతీ ఒక్కరి ప్రార్ధనా విధానం కూడా వేరే వారితో భిన్నంగా ఉంటుంది, కానీ వీరందరిలో ఎవరి విధానం సరియైనదో ఎవరూ చెప్పలేరు, దీనికి సమాధానం ఆ అల్లాహ్ కు లేదా ఆయన ద్వారా అవతరింపబడిన ప్రవక్తలకు లేదా వారి ద్వారా నియమించబడిన ఉత్తరాధికారులకే తెలుసు.
ఇమాం అలీ[అ.స]ల వారు ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నారు:
قال علیہ اللسلام: اِنَّ قَوْماً عَبَدُوْا اللهَ رَغْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ اِنَّ قَوْماً عَبَدُوْا اللهَ رَہْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیْدِ، وَ اِنَّ قَوْماً عَبَدُوْا اللهَ شُکْراً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الاٴحْرَارِ“۔
“కొంత మంది దేవునిని నుండి ఎదైన పరిహారాన్ని ఆశించి అతనిని ఆరాధిస్తారు ఇది వ్యాపారుల యొక్క ఆరాధనా విధానం, ఇంకొంత మంది దేవుని పట్ల భయంతో అతనిని ఆరాధిస్తారు ఇది బానిసల యొక్క ఆరాధనా విధానం, మరికొంత మంది దేవునిని అతని పట్ల కృతజ్ఞతా భావంతో ఆరాధిస్తారు ఇదే నిజమైన మరియు సహృదయుల యొక్క ఆరాధనా విధానం” [నెహ్జుల్ బలాఘా,హిక్మత్ నం:237].
పై ప్రవచనంలో ఇమాంల వారు దైవారాధన విధానములను మూడు రకాలుగా విభజించారు:
1. వ్యాపారుల ఆరాధనా విధానం: కొంత మంది తమ పనులను ఎదైనా లాభాన్ని ఆశించి చేస్తారు, అదే ఉద్దేశంతో దేవునిని కూడా ఆరాధిస్తారు, ఇమాంల వారి ప్రవచనానుసారంగా ఇది సరియైన ఆరాధన విధానం కాదు, ఇది కేవలం వ్యాపారుల ఆరాధనా విధానం.
2. బానిసల ఆరాధనా విధానం: కొంత మంది బానిసల మాదిరి దేవునిని ఆరాధిస్తారు, ఏ విధంగానైతే ఒక బానిస తన యజమానికి భయపడి ఎలగైతే అతని సేవ చేస్తాడో అదే మాదిరిగా తన భగవంతునిని కూడ అదే ఉద్దేశంతో ఆరాధిస్తాడు, ఇమాంల వారి ప్రవచనానుసారంగా ఇది కూడా సరియైన విధానం కాదు ఇది కేవలం బానిసల ఆరాధనా విధానం.
3. కృతజ్ఞుల ఆరాధనా విధానం (నిజమైన ఆరాధనా విధానం): కొంత మంది దేవుని పట్ల విధేయతతో తన పట్ల కృతజ్ఞులై అతనిని ఆరాధిస్తారు, ఎలాగైతే ఒక మనిషి తనకు సహయపడిన వారిని మరవకుండా కృతజ్ఞుడై ఉంటాడో అదే విధంగా తనను పుట్టించి, పోషించి తనపై ఎల్లప్పుడూ కనుకరించే తన భగవంతుడిని గుర్తించి అతనే ఆరాధనకు అర్హుడని తెలుసుకొని ఆరాధించే వారే ఇమాంల వారి దృష్టిలో నిజమైన ఆరాధకులు.

రిఫరెన్స్:
నెహ్జుల్ బలాఘా, హిక్మత్ నం:237.

 

        

 

 

 

 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
18 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8