ఇమామ్ పట్ల జ్ఞానం పై అబూదావూద్ ఉల్లేఖనం

మంగళ, 07/21/2020 - 13:51

తమ కాలం యొక్క ఇమామ్ పట్ల జ్ఞానం కలిగి ఉండాలని వివరిస్తున్న అహ్లె సున్నత్ ప్రముఖ ముహద్దిస్ అబూదావూద్ ఉల్లేఖించిన హదీస్...

ఇమామ్ పట్ల జ్ఞానం పై అబూదావూద్ ఉల్లేఖనం

తమ కాలం యొక్క ఇమామ్ పట్ల జ్ఞానం కలిగి ఉండాలని వివరిస్తున్న హదీస్.
గ్రంథ పేరు: ముస్నద్,
రచయిత పేరు: అబూదావూద్ సులైమాన్ బిన్ దావూద్ తయాల్సీ(మరణం204హిజ్రీ) ఇతను అబ్దుల్లాహ్ ఇబ్నె ఉమర్ నుండి ఉల్లేఖించారు.
హదీస్ అరబీలో: من مات بغیر امام مات میتة جاهلیة، و من نزع یداً من طاعة جاء یوم القیامة لاحجة له
అనువాదం: “ఇమామ్ లేని మరణం అజ్ఞానపు(అవిశ్వాపు) మరణం, మరి ఎవరైతే వారి పట్ల విధేయత నుండి చేతులెత్తేస్తారో ప్రళయదినాన వారికి ఎటువంటి నిదర్శనం లేదు”[కన్జుల్ ఉమ్మాల్, భాగం6, పేజీ65, సంఖ్య14861] ఈ హదీస్ ను కన్జుల్ ఉమ్మాల్ లో కూడా చూడవచ్చు.

రిఫరెన్స్
అసాలతె మహ్దవియత్ దర్ ఇస్లాం, మహ్దీ ఫఖీహ్ ఈమానీ, సాఫ్ట్ వైర్ మౌవూద్ అజ్ ఇస్ఫేహాన్.
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=23&lid=0&catid=23995&mid=249480 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
17 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12