ఉమ్మొ అబీహా

మంగళ, 01/04/2022 - 16:05

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) యొక్క బిరుదులలో ఒకటి “ఉమ్మొ అబీహా” అనగా “తన తండ్రి యొక్క తల్లి”. ఈ బిరుదు ఆమె యొక్క తన తండ్రి పట్ల ప్రేమా మరియు శ్రద్ధను చూసి దైవప్రవక్త(స.అ) స్వయంగా ఆమెను ఉమ్మొ అబీహా అని బిరుదునిచ్చారు...

ఉమ్మొ అబీహా

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) యొక్క బిరుదులలో ఒకటి “ఉమ్మొ అబీహా” అనగా “తన తండ్రి యొక్క తల్లి”. ఈ బిరుదు ఆమె యొక్క తన తండ్రి పట్ల ప్రేమా మరియు శ్రద్ధను చూసి దైవప్రవక్త(స.అ) స్వయంగా ఆమెను ఉమ్మొ అబీహా అని బిరుదునిచ్చారు. ఆమె తన తండ్రి యొక్క తల్లి మాధిరి అనడానికి కారణంగా నిలిచె రెండు సంఘటనలు మీ కోసం:
1. మక్కాలో జరిగిన సంఘటన
ముస్లిం తన సనద్(రావీయుల క్రమం) ద్వార అబూ హాజిమ్ నుంచి ఉల్లేఖించారు: అతడు సహ్ల్ ఇబ్నె సఅద్ ను ఒహద్ యుద్ధం రోజు దైవప్రవక్త(స.అ) గాయం గురించి ప్రశ్నించడాన్ని విన్నాడు. అతడు ఇలా అన్నాడు: దైవప్రవక్త(స.అ) ముఖం గాయపడింది, వారి పళ్లు విరిగి పోయాయి, వారి టోపి వారి తలపైనే విరిగిపోయింది. దైవప్రవక్త(స.అ) కుమార్తె ఫాతెమా(స.అ) వారి ముఖం పై ఉన్న రక్తాన్ని కడిగితే అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్(స.అ) తన టోపీలో వారి పై నీళ్లు పోసేవారు. నీళ్లు పోయడం వల్ల రక్తం ఎక్కువయ్యింది అని గమనించిన ఫాతెమా(స.అ) చాప యొక్క కొంత భాగాన్ని తీసుకొని దానిని కాల్చి దాని పొడిని గాయం ఉన్న చోట అంటించారు. అప్పుడు ఆ రక్తాన్ని ఆపగలిగారు.[1]

ఇబ్నె అబిల్ హదీద్, వాఖిదీ ద్వార ఇలా ఉల్లేఖించెను: ఫాతెమా(స.అ) ఆడోళ్ల గుంపుతో కలిసి బయటకు వచ్చారు, ఆమె తన తండ్రిని రక్తంతో నిండి ఉన్న తండ్రి ముఖాన్ని చూశారు. తండ్రిని ఒడిలో తీసుకొని వారి ముఖాన్ని తుడవడం మొదలు పెట్టారు. దైవప్రవక్త(స.అ) ఇలా అన్నారు: దైవప్రవక్త(స.అ) ముఖాన్ని రక్తంతో నింపిన సముహం పట్ల అల్లాహ్ ఆగ్రహం ఎక్కువయ్యింది.[2]

2. మదీనహ్ లో జరిగిన సంఘటనలు
అబూఅయ్యూబె అన్సారీ ఉల్లేఖనం: దైవప్రవక్త(స.అ) అనారోగ్యానికి గురి అయ్యారు. ఫాతెమా(స.అ) వారిని పరామర్శించడానికి వచ్చారు, వారి అప్పుడప్పుడే మేలుకుంటున్నారు, (అనారోగ్యంతో) వారు శారీరకంగా బలహీనులయ్యారు. దైవప్రవక్త(స.అ) ముఖంలో అనారోగ్య సంకేతాలు మరియు బలహీనతను చూసి ఆమె కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు... దైవప్రవక్త(స.అ) ఆమెతో ఇలా అన్నారు: ఓ ఫాతెమా! అల్లాహ్ భూమిని వీక్షించి అందులో నీ భర్తను ఎన్నుకొని నీ వివాహం అతనితో చేయమని నాకు సందేశం పంపాడు. నీకు తెలియదా ఫాతెమా! అల్లాహ్ దయా నీ పై ఉంది; నీ వివాహం అందరికన్నా ముందు ఇస్లాంను స్వీకరించిన వారిని, ఉదారత్వంలో అందరికి మించినవారిని, జ్ఞానములో అందరిలో ఉత్తముడితో చేశాడు. అబూతురాబ్(అ.స) ఇలా అన్నారు: ఫాతెమా(స.అ) ఈ విషయాన్ని మరియు దైవప్రవక్త(స.అ) శుభవార్తను విని సంతోషించారు.[షర్హె ఇబ్నె అబిల్ హదీద్, భాగం15, పేజీ98]  

పై చెప్పబడిన సంఘటనల ద్వార తెలిసే విషమేమిటంటే, దైవప్రవక్త(స.అ) పట్ల హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ)కు చాలా శ్రద్ధ మరియు ప్రేమ ఉండేది. ఇలాంటి ప్రేమానురాగాలు ఒక తల్లి మాత్రమే చూపించగదు. అందుకే దైవప్రవక్త(స.అ) తన కుమార్తెను “ఉమ్మొ అబీహా” అని బిరుదునిచ్చారు.

రిఫరెన్స్
1. సహీ ముస్లిం, భాగం5, పేజీ178, హదీస్101.
2. షర్హె ఇబ్నె అబిల్ హదీద్, భాగం15, పేజీ35.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18