విలాయత్ ఆయత్ నిదర్శన గ్రంథాలు

ఆది, 07/03/2022 - 18:12

విలాయత్ ఆయత్, హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క విలాయత్ ను నిదర్శిస్తుంది అన్న విషయాన్ని నిదర్శిస్తూ ఉల్లేఖించబడి ఉన్న హదీస్ గ్రంథాలు...

విలాయత్ ఆయత్ నిదర్శన గ్రంథాలు

1. విలాయత్ ఆయత్
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ

అనువాదం: వాస్తవానికి మీ వలీ(అధికారులు, స్వామి, యజమాని) కేవలం అల్లాహ్, అల్లాహ్ ప్రవక్త, నమాజులు స్థాపించే మరియు రుకూ స్థితిలో జకాత్ ఇచ్చే విశ్వాసులు మాత్రమే. అల్లాహ్ నూ, ఆయన ప్రవక్తనూ, విశ్వాసులనూ తమ వలీయులుగా స్వీకరించే వాడు (అల్లాహ్ సైన్యంలో చేరారు) నిస్సందేహముగా అల్లాహ్ సైన్యమే ఆధిక్యమైనది(.[మాయిదహ్ సూరా:5, ఆయత్:55,56.]

షియా ముస్లింలు ఈ ఆయత్ హజ్రత్ అలీ(అ.స) గురించే అవతరించబడింది అని నమ్ముతారు, వాళ్ళలో ఎటువంటి అభిప్రాయభేదం లేదు. అహ్లెబైత్(అ.స)లు కూడా ఈ రివాయతునే వెల్లడించారు.

షియా ముస్లింల చాలా పుస్తకాలలో ఇది వ్రాసి ఉంది. ఉదాహారణకు కొన్నీంటిని క్రింద వ్రాయబడుతుంది:
1. బిహారుల్ అన్వార్, అల్లామా మజ్లిసీ(ర.అ)
2. ఇస్బాతుల్ హిదాయహ్, అల్లామా హుర్రె ఆములీ(ర.అ)
3. అల్ మీజాన్, అల్లామా తబాతబాయి(ర.అ)
4. తఫ్సీరుల్ కాషిఫ్, అల్లామా ముహమ్మద్ జవాద్ ముగ్నియహ్(ర.అ)
5. అల్ గదీర్, అల్లామా అమీనీ(ర.అ). వీళ్ళే కాకుండా వేరే చాలా ఉలమాలు వ్రాశారు.

అహ్లెసున్నత్ ఉలమాలలో చాలా మంది ఈ ఆయత్ గురించి ఇది హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క ప్రఖ్యాతిని సూచిస్తూ అవతరించబడ్డ ఆయత్ అని వ్రాశారు.

ఉదాహారణకు కేవలం ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యాతల వచనాలలో కొన్నీంటిని క్రింద వ్రాయబడుతుంది:
1. తఫ్సీరె కష్షాఫ్, అల్లామా జమఖ్షరీ భాగం, పేజీ649.
2. తఫ్సీరె తబరీ, భాగం 6, పేజీ 288.
3. జాదుల్ మసీర్ ఫీ ఇల్మిత్తఫ్సీర్, ఇబ్నె జౌజీ, భాగం2, పేజీ 383.
4. తఫ్సీరె అల్ ఖుర్తుబీ, భాగం6, పేజీ 219.
5. తఫ్సీరె కబీర్, ఫఖ్రె రాజీ, భాగం12, పేజీ26.
6. తఫ్సీరె ఇబ్నె అసీర్, భాగం2, పేజీ71.
7. తఫ్సీరె నసఫీ, భాగం1, పేజీ 289.
8. షవాహిదుత్తన్జీల్, అల్లామా హస్కాని హనఫీ, భాగం1, పేజీ 161.
9. దుర్రె మన్సూర్, సివ్తీ, భాగం2, పేజీ 293.
10. అస్బాబున్నుజూల్, అల్లామా వాహిదీ, పేజీ 148.
11. అహ్కాముల్ ఖుర్ఆన్, అల్లామా జుసాస్, భాగం4, పేజీ103.
12. అత్తస్హీల్ లె ఉలూమిత్తన్జీల్, అల్లామా కల్బీ, భాగం1, పేజీ 181.

ఇక్కడ ప్రస్తావించని అహ్లెసున్నతుల ఉలమాల సంఖ్య చాలా ఎక్కువ. వాళ్ళు కూడా షియా ముస్లింల వలే ఈ ఆయత్‌ను హజ్రత్ అలీ(అ.స) గారి గురించే అవతరించబడింది అని నమ్ముతారు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18