దైవప్రవక్త(స.అ) జన్మదినం

మంగళ, 11/08/2022 - 04:50

దైవప్రవక్త(స.అ) జన్మదినం సందర్భముగా వేడుకలు జరుపోకోవచ్చా అన్న ప్రశ్నకు అహ్లె సున్నత్ ప్రముఖుల మాటల్లో సమాధానం...

దైవప్రవక్త(స.అ) జన్మదినం

అల్లాహ్ చేత నలభై సంవత్సరముల వయస్సులో హజ్రత్ ముహమ్మద్(స.అ) దైవప్రవక్తగా ఎన్నుకోబడ్డారు. వారి జన్మదినం సందర్భముగా వేడుకలు జరుపోకోవచ్చా అన్న ప్రశ్నకు అహ్లె సున్నత్ ప్రముఖుల మాటల్లో సమాధానం..

బైహఖీ, అనస్ బిన్ మాలిక్ ద్వార ఇలా ఉల్లేఖించెను: “దైవప్రవక్త(స.అ)ను ప్రవక్తగా ఎన్నుకోబడినపుడు, వారు స్వయంగా అఖీఖహ్ ను చేయించారు. నిజానికి గతంలో వారి పితామహులైన అబ్దుల్ ముతల్లిబ్, దైవప్రవక్త(స.అ) జన్మించిన 7 రోజులకే అఖీఖహ్ ను జరిపించారు. దైవప్రవక్త(స.అ) తిరిగి రెండవ సారి అఖీఖహ్ ను జరుపుకోవటం, వారు తమ జన్మించడం పై మరియు ప్రజల ఇహపరలోకాల మార్గదర్శకులుగా, రహ్మతున్ లిల్ ఆలమీన్ గా నియమించబడటం పై కృతజ్ఞతను తెలుపుకోవటం. ఈ విధంగా వారి జన్మదినాన్ని వేడుకగా భావించటం, ప్రజలకు భోజనం పెట్టడం లాంటి కార్యములు చేయటం సమ్మతమైనవి”[1]

అహ్లె సున్నత్ వర్గానికి చెందిన ప్రముఖ ముహద్దిస్ సీవ్తీ దైవప్రవక్త(స.అ) వేడుక గురించి ఇలా అనెను: దైవప్రవక్త(స.అ) జన్మదిన వేడుకను ఇలా జరుపుకోవాలి; కొంతమంది ఒకచోటు చేరి, ఖుర్ఆన్ పఠించి, దైవప్రవక్త(స.అ) దౌత్యానికి సంబంధించిన రివాయతులు చదివి, వారు జన్మించినపుడు సంభవించిన సంఘటనలను వివరించి ఆ తరువాత (అందరు కలిసి) భోజనం చేయాలి.[2]

దైవప్రవక్త(స.అ) జన్మదిన వేడుక పై ప్రముఖ ముహద్దిస్ అయిన సీవ్తీ నిదర్శనం..

సీవ్తీ ఇలా అనెను: “ముందు నేను కూడా దైవప్రవక్త(స.అ) మీలాద్ పట్ల షరాపరంగా సమ్మతమైనదా కాదా, అని సందేహించేవాడ్ని, కాని ఆ తరువాత నాకు అనస్ ఇబ్నె మాలిక్ ద్వార బైహఖీ ఉల్లేఖించిన అఖీఖహ్ రివాయత్ వల్ల స్పష్టమయ్యింది”[3]

రిఫరెన్స్
1. అల్ హావీ లిల్ ఫతావా, భాగం1, పేజీ221, 230, బాబుల్ వలీమహ్, హుస్నుల్ మఖ్సిది ఫీ అమలిల్ మౌలిద్.
2. అల్ హావీ లిల్ ఫతావా, భాగం1, పేజీ221 మరియు 222.
3. అల్ హావీ లిల్ ఫతావా, భాగం1, పేజీ221 & 230, బాబుల్ వలీమహ్.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
8 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10