తల్లి ప్రాముఖ్యత

మంగళ, 01/10/2023 - 17:40

తల్లి యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్న కొన్ని హదీసులు మరియు ఆయతులు తెలుసుగు అనువాదం... 

తల్లి ప్రాముఖ్యత

తల్లి యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి దైవప్రవక్త(స.అ) మరియు పవిత్ర మాసూమీన్(అ.స) లు చాలా సందర్భాలలో వివరించారు. ఉదాహారణకు ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్(అ.స) ద్వార ఉల్లేఖించబడిన ఒక హదీస్ లో ఇలా ఉంది: ఒక వ్యక్తి దైవప్రవక్త(స.అ) వద్దకు వచ్చి ఇలా అన్నాడు: నేను జిహాద్ ను ఇష్టపడతాను (కు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను), కాని నా తల్లి ఈ విషయంలో నిరాశ చెందుతుంది. దైవప్రవక్త(స.అ) ఇలా సమాధానమిచ్చారు: తిరిగి వెళ్ళి నీ తల్లితో ఉండు (జిహాద్ కు వెళ్లాల్సినవసరం లేదు) అల్లాహ్ సాక్షిగా ఒక రాత్రి నువ్వు నీ తల్లితో ఉంటే ఒక సంవత్సరం అల్లాహ్ మార్గంలో జిహాద్ కు మించిన పుణ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు.[1]
మరో హదీస్ లో దైవప్రవక్త(అ.స) ఇలా ఉల్లేఖించారు: తల్లిదండ్రుల ఆగ్రహానికి గురి కాకుండా చూసుకోండి ఎందుకంటే యాభై సంవత్సరాల దూరపు మార్గం వరకు చేరే స్వర్గపు సుగంధం ఎప్పటికీ తల్లిదండ్రుల ఆగ్రహానికి గురి అయినవారి వద్దక చేరదు.[2] అంటే స్వర్గంలో ప్రవేశమే కాదు దాని పరిశరాలకు కూడా చేరుకోలేరు.

పరస్పరం ఒకరిని ఒకరు గౌరవించడం మంచి లక్షణం అని అందరికి తెలుసు కాని అందులో తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం అతి ముఖ్యమైనది. ఇలా అని మనిషికి తెలుసు అయినప్పటికీ ఖుర్ఆన్ దీనిపై ప్రత్యక దృష్టి చూపించింది.
కొన్ని ఆయతులలో తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవం యొక్క అంశాన్ని తౌహీద్ అంశం తరువాత సూచించబడి ఉంది.
అల్లాహ్ ను తప్ప వేరెవరినీ ఆరాధించకూడదు. తల్లిదండ్రుల యెడల ఉత్తమంగా మెలగాలి.[సూరయె బఖరహ్, ఆయత్83] నీ ప్రభువు స్పష్టంగా ఆజ్ఞాపించాడు: మీరు ఆయనను తప్ప మరొకరెవరినీ ఆరాధించకూడదు. తల్లిదండ్రుల యెడల ఉత్తమంగా వ్యవహరించాలి.[సూరయె ఇస్రా, ఆయత్23]
కొన్ని ఆయతులలో తల్లిదండ్రులు అవిశ్వాసులు అయినా వారి యెడల ఉత్తమంగా మెలుగు అని ఆదేశించబడి ఉంది. లుఖ్మాన్ సూరహ్ ఆయత్ 15లో అల్లాహ్ ఇలా ఉపదేశించెను: “ఒకవేళ ఎవరినైనా నాకు భాగస్వాములుగా నిలబెట్టమని తల్లిదండ్రులు నీపై ఒత్తిడి తీసుకువస్తే మటుకు నువ్వు వారి మాట వినకు. ప్రపంచంలో మాత్రం వారి యెడల ఉత్తమరీతిలో మసలుకో”[సూరయె లుఖ్మాన్, ఆయత్15]

రిఫరెన్స్
1. నరాఖీ, మొహమ్మద్ మహ్దీ, జామివుస్సఆదాత్, భాగం2, పేజీ260.
2. నరాఖీ, మొహమ్మద్ మహ్దీ, జామివుస్సఆదాత్, భాగం2, పేజీ257.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5