షూరా సూరహ్

శని, 01/27/2018 - 15:39

.పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క 42వ సూరహ్ అయిన “షూరా” గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

షూరా సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 42వ సూరహ్ ఇది. “షూరా” అనగ సలహా అడగడం. ఈ సురాకు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరాలోని 38వ ఆయత్. ఈ సూరాలో “షూరా” అను పదం 1 సారి మరియు పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో 3 సార్లు వచ్చింది(“షూరా”, “ఆలె ఇమ్రాన్” మరియు “బఖరహ్” సూరహ్ లలో). ఈ సూరాలో 53 ఆయత్‍లు, 860 పదాలు మరియు 3521 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరహ్ లో “అల్లాహ్” పదం 32 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరహ్ మక్కాలో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “ఫుస్సిలత్” సూరహ్ మరియు దీని తరువాత “జుఖ్రుఫ్” సూరహ్ అవతరించబడ్డాయి. దీని పేరు “షూరా” అని పెట్టడానికి కారణం 38వ ఆయత్ లో ఈ “షూరా” పదం ఉండడం. ఈ సూరహ్ ను “షూరా” కాకుండా “హామ్మీమ్ ఐన్ సీన్ ఖాఫ్” అని కూడా అంటారు. ఈ సూరహ్ ప్రతిష్టత గురించి ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] ఇలా ప్రవచించెను “ఎవరైతే షూరా సూరహ్ ను నిరంతరంగా పఠిస్తారో, అతని ముఖం ప్రళయదినాన మంచు మరియు చంద్రుడు వలే మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. మరియు అల్లాహ్ సామిప్యం కలిగి ఉంటాడు”.(మజ్మవుల్ బయాన్, భాగం9, పేజీ35).

రిఫ్రెన్స్
మజ్మవుల్ బయాన్, భాగం9, పేజీ35.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
15 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 19