లైలతుర్రగాయిబ్

బుధ, 03/21/2018 - 16:52

రజబ్ మాసంలో ప్రత్యేక రాత్రులలో ఒకటి “లైలతుర్రగాయిబ్”. దాని ప్రతిష్టత గురించి సంక్షిప్తంగా.

లైలతుర్రగాయిబ్

రజబ్ మాసంలో ప్రత్యేక రాత్రులలో ఒకటి “లైలతుర్రగాయిబ్”. అనగా రజబ్ మాసం యొక్క మొదటి గురువారం రాత్రి. ఈ రాత్రిని “లైలతుర్రగాయిబ్” అని అంటారు. ఆ రాత్రి నిర్వర్తించేందుకు ప్రత్యేక ప్రార్ధనలు ఉల్లేఖించబడి ఉన్నాయి. ఆ ప్రార్ధనల వలన మనిషి పై అనుగ్రాహాల మరియు పుణ్యాల వర్షం కురుస్తుంది. ఒక హదీస్ అనుసారం ఈ మాసం యొక్క మొదటి గురువారం రాత్రంతా జాగారణ మరియు ప్రార్ధనలకు ప్రత్యేకమైన ప్రతిష్టత ఉంది. మరియు మన ప్రభువు అయిన అల్లాహ్ తరపు నుండి అముల్యమైన బహుమతులు మనకు దక్కుతాయి. దైవప్రవక్త[స.అ] ఉల్లేఖనం ప్రకారం “ఈ రాత్రికి దైవదూతలు ఈ నామకరణం చేశారు”. ఈ రాత్రి నమాజు గురించి దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా ప్రవచించారు: “ ‘ఎవరైతే ఈ నమాజ్ ను ఈ రాత్రి చదువుతారో ఈ నమాజ్ యొక్క పుణ్యం మంచి రుపంలో సంతోషమైన ముఖం ద్వారా వెలిసిపోతూ మంచిగా మాట్లాడుతూ మరణించిన మొదటి రాత్రి మన సమాధిలో కనిపిస్తుంది’ మరియు అతడితో ఇలా చెబుతుంది: ‘మిత్రమా! నేను నీకు శుభవార్త ఇస్తున్నాను, నీవు ప్రతీ కష్టం మరియు కఠోరత్వం నుండి విముక్తి చెందావు’. అప్పుడు ఆ మనిషి ఇలా ప్రశ్నిస్తాడు: ‘నీవు ఎవరివి? నేను ఇంత అందమైన ముఖాన్ని ఇంతకు ముందు చూడలేదు, నీ మాటల్లో ఉన్నటువంటి తియ్యదనాన్ని ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ వినలేదు, నీ నుండి వచ్చే సుగంధాన్ని ఇంతకు ముందు స్పర్సించలేదు’. అప్పుడు అతను ఇలా జవాబు ఇస్తాడు: ‘నీవు “లైలతుర్రగాయిబ్”లో చదివిన నమాజును నేను. ఈ రాత్రి నీకు తోడుగా ఉందామని వచ్చాను దాంతో నా కర్తవ్యం పూర్తవుతుంది మరియు నీ అడలును దూరం చేయడానికి వచ్చాను. సూర్(ప్రళయ కాలపు రోజున హజ్రత్ “ఇస్రాఫీల్” శవాలనన్నింటినీ బ్రతికించ డానికై సూర్‌ అనే వాయిద్యాన్ని మ్రోగింప చేస్తారు) మ్రోగినప్పుడు నేను ప్రళయం నాడు నీ పై నీడనౌతాను, అందుకు నీవు సంతోషంగా ఉండు నీవు చేసిన మంచి నీకు తప్పకుండా దక్కుతుంది”.[మఫాతీహుల్ జినాన్, రజబ్ మాసం యొక్క ఆమాల్ అధ్యాయంలో].

రిఫ్రెన్స్
షెఖ్ అబ్బాసె ఖుమ్మీ, మఫాతీహుల్ జినాన్, రజబ్ మాసం యొక్క ఆమాల్ అధ్యాయంలో.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
6 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10