మాయిదహ్ సూరహ్

సోమ, 10/30/2017 - 18:24

.మాయిదహ్ ఖుర్ఆన్ యొక్క ఐదవ సూరహ్. దాని గురించి సంక్షిప్తంగా.

మాయిదహ్ సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క ఐదవ సూరా ఇది. మాయిదహ్ అనగ దస్తర్
ఖాన్. ఈ సురాకు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరాలోని 114 వ ఆయత్. ఈ సూరాలో మాయిదహ్ అను పదం 2 సార్లు మరియు పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో 57 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరాలో 120 ఆయత్
లు, 2838 పదాలు మరియు 12207 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరాలో అల్లాహ్ పదం 147 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరా మదీనాలో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు ఫ‏త్
హ్ సూరా మరియు దీని తరువాత తౌబహ్ సూరా అవతరించబడ్డాయి. దీని పేరు మయిదహ్ అని పెట్టడానికి కారణం అందులో ప్రవక్త ఈసా[అ.స] అతని అనుచరుల కోరిక మెరకు అల్లాహ్ సన్నిధిలో దుఆ చేసి నింగి నుండి దస్తర్ ఖాన్ రప్పించిన సంఘటన వివరణ. ఇస్లాం ధర్మం సంపూర్ణత్వానికి చేరింది అన్న అల్లాహ్ ఆదేశం మరియు ఇమామ్ అలీ[అస] విలాయత్ యొక్క ఆదేశం ఇందులోనే ఉన్నాయి.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
14 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18