ఇమామ్ సజ్జాద్[అ.స] చేసిన దుఆ

శని, 11/11/2017 - 11:18

.దైవప్రవక్త[అ.స] యొక్క నాలుగొవ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ సజ్జాద్[అ.స] ఇలా ప్రవచించెను: ఓ అల్లాహ్ నాకు మూడింటిని ప్రసాదించు.

ఇమామ్ సజ్జాద్[అ.స] చేసిన దుఆ

ఒకవ్యక్తిలో ఉన్న జ్ఞానం మరియు వివేకం తెలుసుకోవాలంటే వారి మాటలను బట్టి తెలుకోగలము. చారితాత్మికమైన ఆ కర్బలా యుద్ధంలో కొన్ని కారణాల వల్ల మరణం పొందని ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] గారి కుమారుడు మరియు దైవప్రవక్త[అ.స] యొక్క నాలుగొవ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ సజ్జాద్[అ.స] జ్ఞానం మరియు అల్లాహ్ పట్ల అతని ప్రేమను ఈ దుఆ ద్వార తెలుసుకోవచ్చు. ఇమామ్ సజ్జాద్[అ.స] ఇలా ప్రవచించెను: ఓ అల్లాహ్ నాకు మూడింటిని ప్రసాదించు. 1. నీ పట్ల ప్రేమ. 2. నిన్ను ప్రేమించేవారి పట్ల ప్రేమ 3. నీవు ఇష్టపడే మరియు నీ సామిప్యాన్ని తెచ్చిపెట్టె ప్రతీ పని పట్ల ప్రేమను ప్రసాదించు.
అనగ మంచి ఆలోచనను, మంచి వారిని మరియు మంచి పనులను నాకు ప్రసాదించు అని అర్ధం.

రిఫ్రెన్స్
బిహారుల్ అన్వార్, అల్లామా మజ్లిసీ, భాగం91, పేజీ149.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 15 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5