ఇస్రా సూరహ్

మంగళ, 11/14/2017 - 06:59

.బనీ ఇస్రాయీల్ సూరహ్ ను ప్రతీ గురువారం రాత్రి(షబె జుమా) పఠించినవారు ఇమామె జమానా[అ.స]ను చూడనంత వరకు మరణించరు.

ఇస్రా సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క పదహేడవ సూరా ఇది. “ఇస్రా” అనగ మేరాజ్. ఈ సురాకు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరాలోని 1వ ఆయత్. ఈ సూరాలో “ఇస్రా” అను పదం 1 సారి మరియు పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో 3 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరాలో 111 ఆయత్
లు, 1558 పదాలు మరియు 6643 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరాలో “అల్లాహ్” పదం 10 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరా మక్కాలో అవతరించబడింది, కాని 26, 32, 33, 57, 58 ఆయత్ లు మదీనాలో అవతరించబడ్డాయి. దీని కన్నా ముందు “ఖసస్” సూరా మరియు దీని తరువాత “యూనుస్” సూరా అవతరించబడ్డాయి. దీని పేరు “ఇస్రా” అని పెట్టడానికి కారణం ఇందులో దైవప్రవక్త[స.అ] మేరాజ్ కు వెళ్ళిన సంఘటన గురించి ఉండడం. ఈ సూరహ్ కు ఇస్రా కాకుండా మరో మూడు పేర్లు ఉన్నాయి అవి; అస్రా, బనీ ఇస్రాయీల్, సుబ్హానల్లజీ. ఇమామె జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] వచనానుసారం ఎవరైతే బనీ ఇస్రాయీల్ సూరహ్ ను ప్రతీ గురువారం రాత్రి(షబె జుమా) పఠిస్తారో అతనికి ఇమామె జమానా[అ.స]ను చూడనంత వరకు మరణం సంభవించదు మరియు అతని అనుచరుల నుండి లెక్కించబడతారు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
8 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18