ఈద్

ఈద్ రోజు అల్లాహ్ ప్రత్యేక కారుణ్యం

శుక్ర, 07/31/2020 - 16:38

ఈద్ రోజు అల్లాహ్ ప్రత్యేక కారుణ్యం పొందడానికి ఒక సాధారణ మార్గం...

ఈద్ రోజు అల్లాహ్ ప్రత్యేక కారుణ్యం

ఈద్ రోజు అల్లాహ్ ప్రత్యేక కారుణ్యం పొందడానికి ఒక సాధారణ మార్గం...

ఖుర్బానీ ప్రభావం

గురు, 07/30/2020 - 08:33

ఈదే ఖుర్బాన్ రోజు ఖుర్బానీ ఇవ్వటం ద్వార దక్కే ఫలితాన్ని వివరిస్తున్న హదీస్...

ఖుర్బానీ ప్రభావం

ఈదే ఖుర్బాన్ రోజు ఖుర్బానీ ఇవ్వటం ద్వార దక్కే ఫలితాన్ని వివరిస్తున్న హదీస్...

ఈదె మబ్అస్

గురు, 03/28/2019 - 16:12

జ్ఞానశూన్యులైన మరియు అజ్ఞానపు అంధకారంలో కూరుకుపోయి ఉన్న అరబ్బు సమాజంలో వారికి మార్గదర్శిగా మరియు కరుణామయుడిగా దైవప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారు పంపబడ్డారు.అలా దైవప్రవక్తగా ఎన్నుకోబడిన రోజునే "మబ్ అస్" అని అంటారు.   

ఈదె మబ్అస్

జ్ఞానశూన్యులైన మరియు అజ్ఞానపు అంధకారంలో కూరుకుపోయి ఉన్న అరబ్బు సమాజంలో వారికి మార్గదర్శిగా మరియు కరుణామయుడిగా దైవప్రవక్త(స.అ.వ)ల వారు పంపబడ్డారు.అలా దైవప్రవక్తగా ఎన్నుకోబడిన రోజునే "మబ్ అస్" అని అంటారు.   

ఈద్

సోమ, 08/27/2018 - 17:23

ఈద్ అనగ పండగ. ఇస్లాం దృష్టిలో “పాపము చేయని రోజే పండగ రోజు”.

ఈద్

ఈద్ అనగ పండగ. ఇస్లాం దృష్టిలో “పాపము చేయని రోజే పండగ రోజు”.

బక్రీద్ పండగ రోజు ఆమాల్

బుధ, 08/15/2018 - 10:04

జిల్ హిజ్ మాసం 10వ తేదిన ముస్లిములందరూ బక్రీద్ పండగ జరుపుకుంటారు, ఆ రోజు కొన్ని ప్రత్యేక ప్రార్ధనలు ఉన్నాయి. వాటి వివరణ.

బక్రీద్ పండగ రోజు ఆమాల్

జిల్ హిజ్ మాసం 10వ తేదిన ముస్లిములందరూ బక్రీద్ పండగ జరుపుకుంటారు, ఆ రోజు కొన్ని ప్రత్యేక ప్రార్ధనలు ఉన్నాయి. వాటి వివరణ.

Subscribe to RSS - ఈద్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 1