షియా ఆవిర్భావం

మంగళ, 06/25/2019 - 13:51

షియా ఆవిర్భవం గురించి చరిత్రకారుల మరియు రచయితల అభిప్రాయంతో పాటు షియా ఉలమాల నిదర్శనం.

షియా ఆవిర్భావం

షియా వర్గం ఎప్పటి నుంచి ఆరంభమయ్యింది? ఆ పదాన్ని ఎవరు ఉపయోగించారు? ఆ పదం బిద్అతా? దైవప్రవక్త[స.అ] కాలంలో ఆ పదం మరియు షియాలు లేరా? అన్న ప్రశ్నలకు సమాధానాలు సంక్షిప్తంగా;
కొంతమంది రచయితలు షియా ఆవిర్భవాన్ని సఖీఫా అన్యాయ నిర్ణయం జరిగిన రోజు నుండి అని భావిస్తారు. కొందరు ఉస్మాన్ ఖిలఫత్ చివరి రోజుల నుండి అని భావిస్తే మరి కొందరు ఉస్మాన్ చంపబడిన తరువాత అని భావిస్తారు, అలాగే కొందరు ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క మరణాంతరం అని భావిస్తారు. ఇక మరికొందరైతే కర్బల సంఘటన తరువాత అని భావిస్తారు.
ఇవి ఇలా ఉండగా షియా ఉలమాల మరియు కొంతమంది అహ్లె సున్నత్ ఉలమాల విశ్వాసం ప్రకారం షియా ఆవిర్భవం దైవప్రవక్త[స.అ] కాలంలోనే జరిగింది, దైవప్రవక్త[స.అ] యే మొట్టమొదటి సారి షియా అన్న పదాన్ని ఇమామ్ అలీ[అ.స]ను ఇష్టపడే వారి కోసం ఉపయోగించారు. ఆ కాలంలోనే సహాబీయులలో కొంతమంది “షియాయే అలీ” అని ప్రసిద్ధి చెందారు.[తారీఖె తషయ్యో, పేజీ52]

రిఫ్రెన్స్
గులామ్ హసన్, తారీఖె షియా(అజ్ ఆగాజ్ తా పాయానె గైబత్), మొఅస్ససయే ఆముజిషీ వ పజోహిషీయె ఇమామ్ ఖుమైనీ[ర.అ], 1394.    

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11