అబద్ధం ద్వార కలిగే వ్యక్తిగత నష్టాలు

సోమ, 08/03/2020 - 18:20

హదీసులనుసారం అబద్ధం చెప్పటం వల్ల కలిగే వ్యక్తిగత నష్టాలు...

అబద్ధం ద్వార కలిగే వ్యక్తిగత నష్టాలు

అబద్ధం ద్వార కలిగే వ్యక్తిగత నష్టాలు:
1. ఈమాన్ నాశనం అవుతుంది
2. అబద్ధం పాపములన్నింటికి మూలం
3. అబద్ధం షిర్క్ కు దారి తీస్తుంది
4. అబద్ధం అతి నీఛమైన రోగం
5. అబద్ధం రుజుమార్గ దర్శనానికి అడ్డుగోడగ నిలుస్తుంది
6. అబద్ధం అవిశ్వాసం మరియు కపటానికి గురి చేస్తుంది
7. అబద్ధం మనిషిలో ఉన్న శౌరత్యాన్ని బలహీన పరుస్తుంది
8. అబద్ధం మనిషికి మరిచిపోయే అలవాటును బహుమతిస్తుంది
9. అబద్ధం కొన్ని ఆథ్యాత్మిక స్థానానికి చేరకుండా అడ్డుకుంటుంది
10. అల్లాహ్ మరియు దూతల శాపానికి గురి చేస్తుంది
11. అబద్ధం దరిద్రానికి మరియు పేదరికానికి కారణమౌతుంది
12. అబద్ధం ప్రత్యేక శిక్షకు కారణం అవుతుంది
13. అబద్ధం అతి నీఛమైన లంచం
14. అబద్ధం నింద మరియు అవమానానికి కారణం అవుతుంది
15. అబద్ధం మనిషిని సిగ్గులేనివాడిగా మారుస్తుంది
16. అబద్ధాలకోరు అంతిమ నిలయం నరకం[షమీమె యాస్, పేజీ34]

రిఫరెన్స్
మజల్లహ్, షమీమె యాస్, ఫర్వర్దీన్1382, షుమారహ్1.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 4