పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క పేర్లు

ఆది, 01/07/2018 - 07:17

.అల్లాహ్ తరపు నుండ అవతరించబడ్డ పవిత్ర ఖుర్ఆన్ పేర్ల వివరణ, ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆయత్ల ఆదారంగా.

 పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క పేర్లు

సృష్టికర్తా, ప్రభువూ అయిన అల్లాహ్ మానవులందరి హిదాయత్ కోసం ప్రవక్తలను మరియు పవిత్ర గ్రంథాలను అవతరిపజేసాడు. అలా అవతరించబడ్డ ప్రవక్తల నుండి అంతిమ ప్రవక్త హజ్రత్ “ముహమ్మద్”[స.అ] మరియు అంతిమ గ్రంథం “ఖుర్ఆన్”. ఈ ఖుర్ఆన్ ప్రవిత్రత, జ్ఞానం, ప్రత్యేకత మరియు ప్రాముఖ్యత బుద్ధిమంతులకు తెలిసిందే. ఈ ఖుర్ఆన్ భావాన్ని చదివి ప్రభావితులయ్యి ఇస్లాం స్వీకరించిన వారెందరో ఉన్నారు. ఖుర్ఆన్‏కు, ఖుర్ఆన్ అనే పేరు కాకుండా మరికొన్ని పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఆ పేర్లు కూడా ఖుర్ఆన్ యొక్క పలు ఆయతులలో గుర్తు చేయబడ్డాయి. ఉదా: “ఫుర్‍ఖాన్”, “నూర్”, “కలాముల్లాహ్”, “జిక్ర్”, “అహ్సనుల్ హదీస్”, “తన్జీల్”, “బయాన్”, “బలాగుల్ ముబీన్”, “మజీద్”, “కితాబ్”, “ముబీన్” మొ॥.
ఈ పేర్ల భావార్థాల పై కొంచెం దృష్ఠి పెట్టి చూసినట్లైతే చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. ప్రతీ పేరు వెనుక కారణాలు ఉన్నాయి. ఉదాహారణకు ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] ఇలా వివరించారు: “ఖుర్ఆన్ అని ఆకాశం నుండి అవతరించబడ్డ పూర్తి గ్రంథాన్ని అంటారు కాని ఫుర్‍ఖాన్, నిర్వర్తించడం విధి అయిన స్పష్టమైన ఆయత్‏లు”.[తఫ్సీరె బుర్హాన్, భాగం1, పేజీ269].

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18