ఇబ్నె తైమియహ్ అవివేకం

బుధ, 08/05/2020 - 05:03

మన్ కుంతొ మౌలా హదీస్ అహ్లె సున్నత్ యొక్క హదీస్ మూల గ్రంథాలలో లేదు అని వాదిస్తున్న ఇబ్నె తైమియహ్ ప్రశ్నకు సమాధానం

ఇబ్నె తైమియహ్ అవివేకం

ఇబ్నె తైమియహ్: “మన్ కుంతొ మౌలాహు ఫ హాజా అలీయ్యున్ మౌలహ్” హదీస్ సహ్హాహ్ లలో లేదు, కాని ఉలమాలు దాన్ని ఉల్లేఖించారు, మరియు ప్రజలు అది సరైనదా కాదా అన్న విషయంలో అభిప్రాయబేధం కలిగి ఉన్నారు. బుఖారీ, ఇబ్రాహీమె హర్బీ మరియు హదీస్ జ్ఞానం కలిగి ఉన్న నిపుణుల ద్వార ఈ హదీస్ జయీఫ్(బలహీనమైనది, సరైనది కాదు) అని ఉల్లేఖించబడి ఉంది.[మిన్జాజుస్సున్నహ్, భాగం7, పేజీ319]
ఇబ్నె తైమియహ్ కు సమాధానం:
1. తిర్మిజీ తన సహీ గ్రంథంలో ఉల్లేఖించి ఇది సరైన హదీస్ అని స్పష్టం చేశారు
2. ఈ హదీస్ విషయంలో అభిప్రాయబేధం కలిగివున్నవారెవరో ఎవరికి తెలియదు, ఒకవేళ ఎవరైనా ఉండి ఉంటే ఇబ్నె తైమియహ్ తప్పకుండా వారి పేర్లను చెప్పిఉండేవారు
3. ఈ హదీస్ మరియు అహ్లెబైత్[అ.స] ముఖ్యంగా హజ్రత్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] ప్రతష్టతను వివరిస్తున్న హదీసులను జయీఫ్(బలహీనమైనవి) చేసే విషయంలో ఇబ్నె తైమియహ్ ఎంతవరకు వెళ్ళాడంటే చివరికి విశ్వసపరమైన అంశాలలో అతడిని అనుచరించే .నాసిరుద్దీన్ అల్ బానీ. అతడి ఈ చర్యను అవివేకచర్యగా భావిస్తూ అతడు(ఇబ్నె తైమియహ్) రావీయుల క్రమాన్ని పరిశీలించకుండానే హదీసులను జయీఫ్ చేయడంలో తొందరపడేవారు.[సిల్ సిలతుల్ అహాదీస్ అల్ సహీహహ్, హదీస్1750]
నిజానికి చెప్పాలంటే; ఇబ్నె తైమియహ్ షియా పట్ల శత్రుత్వం లేదా ఇంకాబాగా చెప్పాలంటే అహ్లెబైత్[అ.స]  మరియు వారిలో ముఖ్యంగా ఇమామ్ అలీ[అ.స] పట్ల శత్రుత్వం వల్ల వారి ప్రతిష్టతలను వివరించే హదీసులన్నింటిని ఎటువంటి ఆధారం లేకుండా జయీఫ్ చేసేవాడు.

రిఫరెన్స్
అల్లామా షేఖ్ అబ్దుల్ హుసైన్ అమీనీ, గుజీదెయీ అజ్ అల్ గదీర్, తర్జుమా ముహమ్మద్ హుసైన్ షఫీయీ షాహ్రూదీ, మొఅస్ససయె మీరాసె నుబువ్వత్, చాప్3.       

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 4