రమజాన్ మాసం యొక్క 11వ రోజు దుఆ భావర్ధాలు

శుక్ర, 04/23/2021 - 11:25

రమజాన్ మాసం యొక్క 11వ రోజు దుఆలో ఉన్న భావర్థాలు మరియు బోధనల గురించి సంక్షిప్తంగా...

రమజాన్ మాసం యొక్క 11వ రోజు దుఆ భావర్ధాలు

బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీమ్
దుఆ: అల్లాహుమ్మా హబ్బిబ్ ఇలైయ్యా ఫీహిల్ ఎహ్సాన్, వ కర్రిహ్ ఇలైయ్యా ఫీహిల్ ఫుసూఖి వల్ ఇస్ యాన్, వ హర్రిమ్ అలయ్యా ఫీహిస్ సఖత వన్ నీరాన్, బి ఔనిక యా గియాసల్ ముస్ తగీసీన్.
అనువాదం: ఓ అల్లాహ్! ఈ రోజు(ఈ నెల)లో, నేను మంచిని ఇష్టపడేట్లు చేయి. అనుచితమైన వాటిని, అవిధేయతాలను నా కొరకు అసహ్యమైనవిగా నిర్ధారించు. నీ సహాయ(గుణం) ద్వార ఆగ్రహం మరియు నరకాగ్ని నా పై హరామ్ గా నిర్ధారించు, ఓ సహాయంకోరే వారికి సహాయం చేసేవాడా!

ఈ దుఆ ద్వార మనం అల్లాహ్ ను వేడుకునే అంశాల వివరణ:
మొదటి అంశం: ఓ అల్లాహ్ మంచిని అందంగా చూపించు
రమజాన్ మాసం యొక్క 11వ రోజు దుఆ యొక్క మొదటి వాక్యంలో మేము అల్లాహ్ ను మంచిని అందంగా చూపించు అని వేడుకుంటున్నాము.
ఈ దుఆలో ఉన్న “ఎహ్‌సాన్” పదానికి అర్థం తెలుసుకుందాం.
మంచి పని చేయడం, ఎదుటివారికి మంచి చేయడం, ఒక పనిని దానికి తగ్గటుగా మరియు పరిపూర్ణంగా చేయడాన్ని “ఎహ్‌సాన్” అంటారు.
ఎహ్ సాన్ పదం “ఇసాఅహ్” పదానికి ప్రతిపదం, దీని పై ఖుర్ఆన్ నిదర్శనం: “భూమ్యాకాశాలలో ఉన్నదంతా అల్లాహ్ దే. దుష్కర్మలు చేసేవారికి అల్లాహ్ వారి కర్మలకు తగ్గ ప్రతిఫలం ఇవ్వటానికి, సత్కార్మలు చేసేవారికి వారి కర్మలకు తగ్గట్టుగా పుణ్యఫలం ప్రసాదించటానికి (సన్మార్గ దుర్మార్గాలు ఆయన చేతుల్లోనే ఉన్నాయి)”[సూరయె నజ్మ్, ఆయత్31]
ఖుర్ఆన్ లో ఎహ్‌సాన్ పదానికి అర్థాలు:
ఎహ్‌సాన్ పదానికి మూడు అర్థాలు ఉన్నాయి, ఈ మూడు అర్థాలు కూడా ఖుర్ఆన్ లో సూచించబడి ఉన్నాయి:
1. మంచి పని చేయడం: ఖుర్ఆన్ నిదర్శనం: “సదాచర సంపన్నులకు మరింతగా అనుగ్రహిస్తాము”[సూరయె బఖరహ్, సూరయె58] మరో ఆయత్ లో ఇలా ఉంది: “వారు కలిమిలోనూ, లేమిలోనూ (దైవమార్గంలో) ఖర్చు చేస్తారు. కోపాన్ని దిగమ్రింగుతారు, ప్రజల పట్ల మన్నింపుల వైఖరిని అవలంబిస్తారు. అల్లాహ్ ఇలాంటి సదాచర సంపన్నులనే ప్రేమిస్తాడు”[సూరయె ఆలిఇమ్రాన్, ఆయత్134]
2. ఎదుటివారికి మంచి చేయడం: ఖుర్ఆన్ నిదర్శనం: “అల్లాహ్ ను ఆరాధించండి. ఆయన సహవర్తులుగా ఎవరినీ కల్పించకండి. తల్లిదండ్రుల పట్ల ఉత్తమంగా వ్యవహరించండి. బంధువుల పట్ల, తండ్రిలేని బిడ్డల పట్ల, నిరుపేదల పట్ల, ఆత్మీయులైన పొరుగువారి పట్ల, బంధువులు కాని పొరుగువారి పట్ల, ప్రక్కనున్న మిత్రుల పట్ల, బాటసారుల పట్ల, మీ అధీనంలో ఉన్న బానిసల పట్ల ఔదార్యంతో మెలగండి. నిశ్చయంగా అల్లాహ్ అహంకారంతో విర్రవీగేవారిని, బడాయి కొట్టే వారిని ఎంతమాత్రం ఇష్టపడడు”[సూరయె నిసా, ఆయత్36]
3. పరిపూర్ణంగా మరియు దానికి తగ్గ విధంగా మంచి పనిని చేయడం: ఖుర్ఆన్ నిదర్శనం: “అల్లాహ్ ఆకాశాలనూ, భూమినీ (న్యాయంతో), సమతూకం(సత్యం)తో సృష్టించాడు. మరి ఆయన మీ రూపురేఖలను తీర్చి దిద్దాడు. మీకు చాలా మంచి రూపమిచ్చాడు. కడకు చేరుకోవలసింది ఆయన వద్దకే”[సూరయె తగాబున్, ఆయత్03]

రెండవ అంశం: పాపముల మరియు అవిధేయతల పట్ల అసహ్యం
పాపములో ఉన్న చెడు గురించి మరియు అపవిత్రత గురించి మనిషి తెలుసుకుంటే ఎప్పటికీ పాపముల వైపుకు వెళ్లడు. కాని మనిషికి పాపములు మంచివిగా అలంకరించి చూపించబడతాయి, ఇలా చూపించబడడంలో ముఖ్యమైన కారణాలలో షైతాన్ ఒకడు; దీనిని నిదర్శిస్తూ ఖుర్ఆన్ ఇలా సూచిస్తుంది: ఆ సమయంలో షైతాను వారి కార్యకలాపాలను వారికి ఎంతో రమణీయమైనవిగా చేసి చూపాడు. “ఈ రోజు మిమ్మల్ని ఓడించేవాడు జనులలో ఎవడూలేడు. నేను సయితం మీకు అండగా ఉన్నాను!” అని చెప్పాడు. కాని తీరా ఆ ఇరుపక్షాలు పరస్పరం ఎదురుపడినప్పుడు వాడు తన మడమలపై వెనుతిరిగిపోయాడు. “ఈ వ్యవహారంలో మీతో నాకెలాంటి సంబంధంలేదు. మీరు చూడనిది నేను చూస్తున్నాను. నేను అల్లాహ్ కు భయపడుతున్నాను. అల్లాహ్ చాలా కఠినంగా శిక్షించేవాడు” అని అన్నాడు.[సూరయె అన్‌ఫాల్, ఆయత్48]

చివరి అంశం: నీ సహాయ(గుణం) ద్వార ఆగ్రహం మరియు నరకాగ్ని నా పై హరామ్ గా నిర్ధారించు, ఓ సహాయంకోరే వారికి సహాయం చేసేవాడా!

రిఫరెన్స్
https://btid.org/fa/news/94547

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
7 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15