ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క విలాయత్ ప్రస్తావన ఖుర్ఆన్‌లో

గురు, 08/24/2017 - 17:40

.ఒక హదీస్ ద్వార మాయిదహ్ సూరాలో 55,56 ఆయత్ లు ఎవరి ప్రతిష్ఠతను వెల్లడిస్తూ అవతరించబడ్డాయో వివరించబడింది. 

ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క విలాయత్ ప్రస్తావన ఖుర్ఆన్‌లో

‎“అబూజరె గఫ్ఫారీ” ఇలా అన్నారు: ...దైవప్రవక్త‎(స.అ) ఇలా ప్రవచించారు: “అలీ[అ.స] మంచివాళ్ళకి నాయకుడు, అవిశ్వాసులకు ఘాతకుడు, అలీ[అ.స]కి సహాయపడినవారు విజేత అవుతాడు. సహాయపడనివాడు అమర్యాదుడవుతాడు”. ఒకసారి నేను దైవప్రవక్త(స.అ)తో పాటు నమాజ్ చదివాను ఇంతలో ఒక యాచకుడు యాచించగా ఎవరూ అతడికి ఏమీ ఇవ్వలేదు, అప్పుడు హజ్రత్ అలీ[అ.స] (నమాజ్ యొక్క) రుకూ స్థితిలో ఉన్నారు. అతను తన ఉంగరం ఉన్న చిటికెన వ్రేలుతో సైగ చేశారు ఆ యాచకుడు వచ్చి ఆ ఉంగరాన్ని తీసుకున్నాడు అప్పుడు దైవప్రవక్త‎[స.అ] అల్లాహ్ సన్నిధిలో ఇలా దుఆ చేశారు: ఓ నా ప్రభువా! నా సోదరుడు మూసా[అ.స] నీతో ఇలా కోరారు: “ఓ నా ప్రభువా! నా హృదయాన్ని తెరువు, నా కార్యాన్ని నా కొరకు సులభం చేయ్యి, నా మాటలు జనానికి అర్ధమైయ్యేందుకు నా నాలుక ముడిని విప్పు, నా అహ్లెబైత్ల నుండి నా సోదరుడు హారూన్‌ను నా ఉత్తరాధికారిగా నియమించు, అతని ద్వార నన్ను పటిష్టం చేయ్యి, అతనిని నా కార్యములలో సహాయపడేలా చెయ్యి, మేము నీ పవిత్రతను అత్యధికంగా ప్రకటించేటందుకు మరియు నిన్ను ఎక్కువగా స్మరించేటందుకు, నీవు ఎల్లపుడూ మా స్థితిని కనిపెట్టే ఉన్నావు”. నీవు, “మూసా! నీ పూర్తి దుఆ అంగీకరించబడింది” అని అతనికి దైవవాణి ద్వారా తెలిపావు. ప్రభువా! నేనూ నీ దాసుడనే, నీ ప్రవక్తనే. అందుకని నా హృదయాన్ని కూడా తెరువు, నా కార్యాన్ని కూడా సులభం చెయ్యి, నా అహ్లెబైత్[అ.స] నుండి అలీ[అ.స]ని నా ఉత్తరాధికారిగా నియమించు అతని ద్వారా నన్ను పటిష్టం చెయ్యి” అబూజర్ ఇలా అన్నారు: అల్లాహ్ సాక్షిగా దైవప్రవక్త‎[స.అ]‎ యొక్క దుఆ ఇంకా పూర్తి కూడా కాలేదు ఇంతలో జిబ్రయీల్[అ.స] ఈ ఆయత్
ను పై నుండి తీసుకొని వచ్చారు: వాస్తవానికి మీ వలీ(అధికారులు, స్వామి, యజమాని) కేవలం అల్లాహ్, అల్లాహ్ ప్రవక్త, నమాజులు స్థాపించే మరియు రుకూ స్థితిలో జకాత్ ఇచ్చే విశ్వాసులు మాత్రమే. అల్లాహ్
నూ, ఆయన ప్రవక్తనూ, విశ్వాసులనూ తమ వలీయులుగా స్వీకరించేవాడు (అల్లాహ్ సైన్యంలో చేరారు) నిస్సందేహముగా అల్లాహ్ సైన్యమే ఆధిక్యమైనది[మాయిదహ్ సూరా:5, ఆయత్:55,56]. [‎తఫ్సీర్ అల్ కబీర్‌లో మాయిదహ్ సూరా:5, ఆయత్:55,56 వ్యాఖ్యానం క్రమంలో]

రిఫ్రెన్స్
సఅలబీ, ‎తఫ్సీర్ అల్ కబీర్‌లో మాయిదహ్ సూరా:5, ఆయత్:55,56 వ్యాఖ్యానం క్రమంలో.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

Submitted by Meraj on

بہت اچھے نقطے پر توجہ کروایا ہے
شکریہ ماشاءاللہ

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9