హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] గృహం ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్ దృష్టిలో

బుధ, 01/31/2018 - 18:03

.అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడిన ఆయత్ వివరణ ద్వార హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] గృహాన్ని మహోన్నతమైన గృహంగా నిర్ధారించారు కాని దైవప్రవక్త[స.అ] సహాబీయులలో కొందరు అదే గృహాన్ని తగలబెట్టేశారు.

 హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] గృహం ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్ దృష్టిలో

హదీస్ రచయితల ఉల్లేఖానుసారం అల్లాహ్ తరపు నుండి ఈ ఆయత్ فی بُیُوت أَذِنَ اللّه أَنْ ترفعَ وَ یُذکَر فیها اسْمه; అనువాదం: “ఏ గృహాలను మహోన్నతం చేయటానికీ, ఏ గృహాలలో తన నామాన్ని స్మరించటానికీ అల్లాహ్ అనుమతించాడో, ఈ గృహాలలో ఉంటారు”[నూర్,36]. దైవప్రవక్త[స.అ] పై అవతరించినపుడు, దైవప్రవక్త[స.అ] ఈ ఆయత్ ను మస్జిదులో పఠించారు, అప్పుడు ఒక వ్యక్తి నిలబడి ఇలా అన్నాడు: “ఓ గౌరవనీయులైన ప్రవక్త[స.అ] ఇంత ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్న గృహాలకు అర్ధమేమిటి?”, దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా అన్నారు: “ప్రవక్తల గృహములు” అప్పుడు అబూబక్ర్ నిలబడి హజ్రత్ అలీ[అ.స] మరియు ఫాతెమా జహ్రా[స.అ]ల గృహము వైపు చూపుతూ ఇలా అన్నారు: “ఈ గృహం, ఆ గృహముల నుండేనా!?, దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా బదులిచ్చారు: “ఔను! ఇది అందుకు అత్యంత అర్హత గల గృహము”[దుర్రుల్ మన్సూర్, భాగం6, పేజీ203].
అంతే కాకుండా దైవప్రవక్త[స.అ] 9 నెలలు తమ కుమార్తె ఇంటికి వచ్చి ఆమె మరియు ఆమె భర్తకు సలాములు తెలియపరిచి ఈ ఆయత్ ను పఠించేవారు: إِنَّما یُرید اللّه لیذهبَ عَنْکُمُ الرِّجْس أَهل البَیت و یُطهّرکُمْ تَطهیراً [దుర్రుల్ మన్సూర్, భాగం6, పేజీ606].
హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] గృహం అల్లాహ్ కాంతికి కేంద్రం. అల్లాహ్ ఆ గృహాన్ని మహోన్నతం చేయటానికి ఆదేశించాడు. ఇలాంటి గృహం చాలా గొప్ప గృహం. ఈ విధంగా చూస్తే ఈ గృహాన్ని సహాబీయులు మరియు ముస్లిములు గౌరవించాలి. దాని ప్రతిష్టతను కాపాడాలి. కాని మేము ఇస్లామీయ చరిత్రను చదివిన్నప్పుడు ఒక విషాధ సంఘన; దైవప్రవక్త[స.అ] మరణాంతరం సహాబీయులలో కొందరు అదే గృహాన్ని తగలబెట్టడానికి నిప్పును తీసుకొని వచ్చి, ఆమెను బెదిరించి, ఆ గృహాన్ని నిప్పంటించారు, అని చూస్తాము. ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. ఆలోచించండి.

రిఫ్రెన్స్
దుర్రుల్ మన్సూర్, భాగం6, పేజీ203 మరియు 606.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
11 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13