మునాఫిఖూన్ సూరహ్

బుధ, 02/28/2018 - 19:37

.అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ పవిత్ర ఖుర్ఆన్ యొక్క 63వ సూరహ్ అయిన “మునాఫిఖూన్” సూరహ్ గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

మునాఫిఖూన్ సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 63వ సూరహ్ ఇది. “మునాఫిఖూన్” మునాఫిఖ్ యొక్క బహువచనం. “మునాఫిఖూన్” అనగ కపటవర్తనులు. ఈ సురహ్ కు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరహ్ లోని మొదటి ఆయత్. ఈ సూరహ్ లో “మునాఫిఖూన్” అను పదం 1 సారి, “మునాఫిఖీన్” అను పదం 3 సార్లు మరియు పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో 8 సార్లు “మునాఫిఖూన్” అని మరియు 19 సార్లు “మునాఫిఖీన్” అని వచ్చింది. ఈ సూరహ్ లో 11 ఆయత్‍లు, 181 పదాలు మరియు 800 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరహ్ లో “అల్లాహ్” పదం 14 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరహ్ మదీనహ్ లో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “హజ్” సూరహ్ మరియు దీని తరువాత “ముజాదిలహ్” సూరహ్ అవతరించబడ్డాయి. “మునాఫిఖూన్” సూరహ్ నామకరణానికి కారణం ఇందులో కపటవర్తనుల గురించి ఆయత్ ఉండడం. ఈ సూరహ్ ప్రతిష్టత గురించి దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా ప్రవచించెను “ఎవరైతే “మునాఫిఖూన్” సూరహ్ ను పఠిస్తారో అతను తన ధర్మంలో షిర్క్ మరియు కపటం నుండి దూరమవుతాడు”[మజ్మవుల్ బయాన్, భాగం10, పేజీ16].

రిఫ్రెన్స్
మజ్మవుల్ బయాన్, భాగం10, పేజీ16.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
6 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9