ఖలీఫా నిర్ధారణ పై ఖుర్ఆన్ నిదర్శనం

ఆది, 07/29/2018 - 15:10

అల్లాహ్ యే ఖలీఫాను నియమిస్తాడు అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ ఆయతుల నిదర్శనం.

ఖలీఫా నిర్ధారణ పై ఖుర్ఆన్ నిదర్శనం

ఉత్తరాధికారిని నియమించే హక్కు కేవలం అల్లాహ్ కె ఉంది కాని దానికి అర్హత కూడా కలిగి ఉండాలి. దాని కోసం పరీక్షలో విజయాన్ని సాధించాలి. ఖుర్ఆన్ ఇలా ప్రవచిస్తుంది: "(జ్ఞాపకం చేసుకోండి) ఇబ్రాహీం[అ.స]ను అతని ప్రభువు అనేక విషయాలలో పరీక్షించగా, అతను అన్నింటిలోనూ (నికార్సుగా) నెగ్గుకు వచ్చాడు. అప్పుడు అల్లాహ్ అతన్ని ఉద్దేశించి, “నిశ్చయంగా నేను నిన్ను ప్రజలకు నాయకుని(ఇమామ్)గా చేస్తాను” అన్నాడు.”[2:124].
అల్లాహ్ ప్రవక్త దావూద్(డేవిడ్)తో ఇలా అన్నాడు, "ఓ దావూద్! నిశ్చయంగా, మేము నిన్ను భూమిపై వారసుడి(ఖలీఫా)గా చేశాము"[38:26]. అల్లాహ్ నాయకులను నియమించే హక్కును కూడా తానే కలిగి ఉన్నాడు; “మా ఆదేశానుసారం జనులకు మార్గదర్శకత్వం వహించే నాయకులను మేము వారిలో చేశాము.”[32:24]. ప్రవక్త ముహమ్మద్[స.అ] యొక్క జీవితకాలంలో, అతను ప్రత్యేకంగా ఆయన తర్వాత వచ్చిన నాయకులు (ఇమాముల) పేర్లు పేర్కొన్నారు. ప్రవక్త ముహమ్మద్[స.అ] పన్నెండు మంది నాయకులని, మరియు వారిలో అందరూ ఖురేషియొక్క వంశీయులుగా ఉంటారు అని అన్నారు.[బుఖారీ, భాగం1, పైజీ101]
ఇమాములు మానవాళిలో అల్లాహ్ కు చెందిన అధికారులు. ఇమాముల విజ్ఞాన, సహనప్రాయత, నైతికత మరియు న్యాయం విషయాలలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉన్నవారు.

రిఫ్రెన్స్
బుఖారీ, కితాబుల్ అహ్కామ్(చట్టం), భాగం1, పైజీ101. ముస్లిం, కితాబుల్ ఇమారా(నాయకత్వం పుస్తకం), భాగం1, హదీసులు4-6

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
11 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 4