నీరు యొక్క రకాలు

శని, 08/18/2018 - 06:42

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ తౌజీహుల్ మసాయిల్ లో చెప్పబడిన ఫత్వా ప్రకారం నీరు మరియు వాటి రకాల వివరణ, సంక్షిప్తంగా.

నీరు యొక్క రకాలు

నీరు రెండు రకాలు, ఒకటి “ముత్లఖ్ నీరు” రెండు “ముౙాఫ్ నీరు”; ముౙాఫ్ నీరు అనగా ఏదో ఒకదాని నుండి తీసుకున్న లేదా పిండుకున్న పానియాలు, ఉదాహారణకు పండ్ల రసం, రోజ్ వాటర్. లేదా దేనితోనైనా కలుపున్న నీరు ఉదాహారణకు మట్టి కలిపిన నీరు, చక్కర కలుపున్న నీరు వంటివి. ఇక ఇవి నీరు అనబడవు. ఇవి కాకుండా మిగిలిన నీళ్ళను “ముత్లఖ్ నీరు” అంటారు. ఆ ముత్లఖ్ నీరు ఐదు రకాలు:
1. కుర్ నీరు: అనగా ఎక్కువ నీరు, అంటే 36 జేనల పాత్రలో పట్టేంత నీరు. ఈ నీరు ఇంచు మించు 384 లీటర్లతో సమానం.
2. ఖలీల్ నీరు: తక్కువ నీరు, అనగా భూమి నుండి పొంగకూడదు మరియు “కుర్ నీరు” కన్న తక్కువగా ఉండే నీరు.
3. జారీ నీరు: అనగా ప్రవహించే నీరు.
4. బారాన్ నీరు: అనగా వర్షం నీరు.
5. కువాఁ నీరు: అనగా బావి నీరు.
ఎదైనా వస్తువు ఇంతకు ముందు చెప్పబడిన విధంగా https://www.te.welayatnet.com/node/556 అపవిత్రమైతే దానిని శుభ్రపరిచే వాటిలో ముఖ్యమైనది ముత్లఖ్ నీరు.[తౌజీహుల్ మజాయిల్, పేజీ21-25]

రిఫ్రెన్స్
ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ, తౌజీహుల్ మజాయిల్, ఇంతెషారాతే రస్తగార్, ఫార్సీ అనువాదం.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
15 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5