జ్ఞాన సభ

గురు, 08/23/2018 - 06:45

ఇస్లాం విద్యాభోదన మరియు విద్యాభ్యాసం కోసం ఎప్పుజూ ప్రోత్సాహిస్తుంది దీనికి మంచి నిదర్శనం దైవప్రవక్త[స.అ] ఈ సంఘటనయే.

జ్ఞాన సభ

అన్సారుల నుండి ఒకవ్యక్తి దైవప్రవక్త[స.అ] వద్దకు వచ్చి ఇలా ప్రశ్నించాడు: ఓ దైవప్రవక్తా! ఒకవైపు ఒకవ్యక్తి దహనసంస్కారాలు మరోవైపు మన జ్ఞానాన్ని పెంచే ఒక విద్యా, జ్ఞాన పరమైన సభ జరుగుతుంది, ఇక్కడా అక్కడా రెండింటిలో పాలుగొనే సమయం లేదు, ఒక దానిలో పాలుగొంటే మరొదానిలో పాలుగోలేము, మీకు ఈ రెండింటిలో ఏది ఇష్టం? నేను కూడా అందులోనే పాలుగొంటాను!. దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా అన్నారు: ఒకవేళ దహనసంస్కారాల కోసం వేరే ఎవరైనా ఉంటే, నువ్వు ఆ జ్ఞాన సభలో పాలుగో. నిస్సందేంగా ఒక జ్ఞాన సభలో పాలుకోవడం వెయ్యి దహనసంస్కారములలో పాలుగోవడం, వెయ్యి రోగులను పరామర్శించడం, వెయ్యి రాత్రులు ప్రార్ధన చేయడం, వెయ్యి రోజులు ఉపవాస ఉండడం, వెయ్యి దిర్హములు సద్ఖా ఇవ్వడం, వెయ్యి విధికాని హజ్ లు నిర్వర్తించడం మరియు వెయ్యి విధికాని జిహాదులలో పాలుగోవడానికి, మించినది.
- ఇవన్నీ ఎక్కడా మరియ జ్ఞాన సభలో పాలుగోవడం ఎక్కడా?
- నీకు తెలియదా! ఈ జ్ఞానం వలనే అల్లాహ్ పట్ల విదేయత తెలుస్తుంది, ఈ జ్ఞానం ద్వారానే అల్లాహ్ యొక్క ప్రార్ధనా విధానం తెలుస్తుంది. ఎలాగైతే ఇహపరలోకాల చెడు, అజ్ఞానంతో కలిసిఉందో అలాగే ఇహపరలోకాల మంచి, జ్ఞానంతో మిళితమైన ఉంది, అని దైవప్రవక్త[స.అ] అన్నారు. [బిహారుల్ అన్వార్, భాగం1, పేజీ204].

రిఫ్రెన్స్
అల్లామా మజ్లిసీ, బిహారుల్ అన్వార్, చాప్ జదీద్.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16