అనుగ్రాహాల హారం

మంగళ, 01/15/2019 - 18:55

దైవప్రవక్త[స.అ] కుమార్తె హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] యొక్క అనుగ్రహాల హారం సంఘటన. 

అనుగ్రాహాల హారం

జాబిర్ ఇబ్నె అబ్దుల్లాహ్ రివాయత్ ను ఇలా ఉల్లేఖించారు: ఒకరోజు దైవప్రవక్త[స.అ] అస్ర్ నమాజ్ అనంతరం అనుచరులతో మజ్జిద్ లో కూర్చొని ఉన్నప్పుడు ఒక ముసలివాడు అతి దురస్థితిలో, చాలా దూరం నుండి, ఆకలితో మస్జిదులోకి ప్రవేశించాడు. వచ్చీరాగానే “నేను కష్టాల్లో ఉన్నాను, నా వద్ద ధరించడానికి మరియు తినడానికి ఏమీ లేవు” అని అన్నాడు. దైవప్రవక్త[స.అ] ఇప్పడు నా వద్ద ఏమీ లేదు, కాని నీకు ఒకరి వద్ద పంపుతాను, వారు నీకు తప్పకుండా సహాయం చేస్తారు. దైవప్రవక్త[స.అ], బిలాల్‌ను ఆ ముసలి వాడుతో హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళమని ఆదేశించారు. ఆ ముసలివాడు చేరగానే ఇలా అన్నాడు: “అస్సలాము అలైకుమ్ యా అహ్లబైతిన్నుబువ్వహ్”. అతనికి సమాధానమిచ్చి నీవు ఎవరివి అని ప్రశ్నించారు. అతను జరిగిన సంఘటనను వివరించాడు. అప్పటికే అహ్లెబైత్[అ.స] పై మూడు రోజుల నుండి పస్తులు గడుస్తున్నాయి. అతడికి ఇచ్చేందుకు ఏమీ లేక హజ్రత్ ఫాతెమా[స.అ] తన కుమారులు పడుకునేందుకు పరుచుకునే పడక(గొర్రెతోలు)ను అతడికి ఇచ్చారు. అది చూసి అతడు నేను ఆకలితో హీనస్థితిలో ఉంటే మీరు గొర్రెతోలు ఇస్తున్నారు, అని అన్నాడు. అప్పుడు హజ్రత్ జహ్రా[స.అ], అబ్దుల్ ముతల్లిబ్ కుమార్తె కానుకగా ఇచ్చిన హారాన్ని ఆ ముసలి వాడికి ఇచ్చారు, అది తీసుకొని అతడు మస్జిదుకు వచ్చాడు. యా రసూలల్లాహ్ ఇది మీ కుమార్తె ఇచ్చి, దీన్ని అమ్ము అల్లాహ్ నీ కష్టాలను తీరుస్తాడు అన్నారు, అని అన్నాడు. దైవప్రవక్త[స.అ] కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చాయి. వారు ఇలా అన్నారు: “ఎందుకని అల్లాహ్ నీ కష్టాలను దూరం చేయడు, స్ర్తీలందరిలో ఉత్తమ స్ర్తీ తన హారాన్ని నీకు ప్రసాదించింది. 
అమ్మారె యాసిర్ ఇలా అన్నారు: “యా రసూలల్లాహ్! ఈ హారం కొనడానికి అనుమతిస్తారా! దైవప్రవక్త[స.అ].. అల్లాహ్ ఈ హారాన్ని కొన్న వారిని శిక్షించడు, అని అన్నారు. అమ్మార్ ఆ ముసలి వాడితో ఇలా అన్నారు: “ఎంతకమ్ముతావు” అతడు, కడుపు నింపేంత భోజనం, ధరించేందుకు “బుర్దె యమానీ” దుస్తులు మరియు స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్ళెందుకు సరిపడు ధనం, అని అన్నాడు.
అమ్మార్: నేను ఈ హారానికి బదులు రెండు వందల దిర్హములు చెల్లిస్తాను, మాంసం మరియు రొట్టెతో నీ ఆకలి తీరుస్తాను, నీకు బుర్దె యమానీ బట్టలు తొడిగిస్తాను మరియు నా ఒంటె పై నీకు నీ ఇంటికి చేరుస్తాను. అప్పుడు అమ్మార్ అతడిని తన ఇంటికి తీసుకెళ్ళారు. ఆతిధ్యం అనంతరం అతడు దైవప్రవక్త[స.అ] వద్దకు వచ్చి ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాడు.
అటు అమ్మార్ ఆ హారాన్ని అత్తరు పూసి ఒక బిర్దె యమానీ బట్టలో పెట్టి తన వద్ద పనివాడిగా ఉన్న “సహమ్” పేరు గల బానిసకిచ్చి ఇది దైవప్రవక్త[స.అ]కు ఇచ్చేయి అంతేకాదు నీకు నేను దైవప్రవక్త[స.అ]కు ప్రదానం చేస్తున్నాను. దైప్రవక్త[స.అ] ఆ హారాన్ని హజ్రత్ ఫాతెమా[స.అ] వద్దకు పంపారు, ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] ఆ హారాన్ని తీసుకొని ఆ బానిసను స్వేచ్ఛను ప్రసాదించారు. ఆ బానిస తన స్వేచ్చ పై నవ్వాడు. హజ్రత్ ఫాతెమా[స.అ] ఆ నవ్వుకు కారణం అడిగారు. అతడు ఆ అనుగ్రహాల హారం పై నవ్వుతున్నాను, ఇది ఆకలితో ఉన్న ఒక వ్యక్తి కడుపు నింపింది, బీదవాడిని ధనికుడు చేసింది, బట్టలు లేని వాడికి బట్టలు ప్రసాదించింది, ఒక బానిసను స్వేచ్ఛనిచ్చింది మరియు చివరికి తన యజమాని వద్దకు తిరిగి వచ్చింది.[బిహారుల్ అన్వార్, భాగం 43, పేజీ56].

రిఫ్రెన్స్
అల్లామా మజ్లిసీ, బిహారుల్ అన్వార్.    

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14