ప్రాపంచిక జీవితం ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

గురు, 02/28/2019 - 09:33

ప్రాపంచిక జీవితం గురించి ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని ఆయతుల వివరణ.

ప్రాపంచిక జీవితం ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

సిరిసంపదలైనా, సంతానమైనా ప్రాపంచిక జీవితానికి అలంకారం మాత్రమే. అయితే మిగిలివుండే సత్కార్యాలు నీ ప్రభువు దగ్గర ప్రతిఫలం రీత్యా మేలైనవి. అత్యుత్తమం కాగలవని ఆశించబడేవి అవే.[కహఫ్:46]
వారిలోని పలు రకాల జనులకు మేము ఇచ్చిన ప్రాపంచిక జీవిత వైభావాల వైపు ఆశగా చూడకు. వాటి ద్వారా వాళ్లను పరీక్షించటానికే మేము ఆ వస్తువులను వారికి ఇచ్చాము. వాస్తవానికి నీ ప్రభువు ప్రసాదించిన ఉపాధి మాత్రమే మేలైనది, మిగిలి ఉండేదీను.[తాహా:131]
పరలోకానికి బదులుగా ప్రాపంచిక జీవితాన్ని కొనుకున్నవారు వీరే(అవిశ్వాసులు). వీరికి విధించబడే శిక్షల్లో తగ్గూంపూ ఉండదు, వారికి సహాయపడటమూ జరగదు.[బఖరహ్:86]
అల్లాహ్ తాను కోరిన వారి ఉపాధిని పెంచుతాడు, తాను కోరిన వారికి తగ్గిస్తాడు. వారు ప్రాపంచిక జీవితంలోనే పూర్తిగా లీనమైపోయారు. యదార్థానికి పరలోకం ముందు ప్రాపంచిక జీవితం అత్యంత అల్పమైన సామగ్రి మాత్రమే.[రఅద్:26]
వారు(అవిశ్వాసులు) పరలోకానికి బదులు ప్రాపంచిక జీవితాన్నే ప్రేమిస్తున్నారు. అల్లాహ్ మార్గం నుంచి (ప్రజలను) ఆపుతూ అందులో వక్రతను సృజించగోర్తున్నారు. మార్గభ్రష్టతలో వారు చాలా దూరం వెళ్ళిపోయారు.[ఇబ్రాహీమ్:3]

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 17