ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] దర్శనం

బుధ, 11/08/2017 - 04:47

.చెప్పే వారిని బట్టి చెప్పబడేవారి గురించి తెలుస్తుంది వారు ఎంత ప్రాముఖ్యతగలవారోనని.

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] దర్శనం

ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] దర్శనం గురించి ఇలా ప్రవచించారు:
مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ قَذَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسَيْنِ )ع (وَ حُبَّ زِيَارَتِهِ وَ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ السُّوءَ قَذَفَ فِي قَلْبِهِ بُغْضَ الْحُسَيْنِ وَ بُغْضَ زِيَارَتِهِ
అనువాదం: "అల్లాహ్ ఎవరికైనా మంచి చేయాలనుకుంటే అతని హృదయంలో హుసైన్[అ.స] పట్ల మరియు అతని దర్శనం పట్ల ప్రేమను వేస్తాడు. (మరి అదే ఒకవేళ) అల్లాహ్ ఎవరికైనా చెడు చేయాలనుకుంటే అతడి మనసులో హుసైన్[అ.స] పట్ల మరియ అతని దర్శనం పట్ల ద్వేషాన్ని వేస్తాడు".[కామిలుజ్జియారాత్, పేజీ142].
“జైద్ బిన్ షహ్హామ్” ఇలా అన్నారు: నేను ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] వద్దకు వెళ్ళినప్పు “ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] దర్శనం యొక్క ప్రతిఫలమేమిటి?” అని అడిగాను. ఇమామ్ ఇలా అన్నారు: “كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ అతను నింగిలో అల్లాహ్ ను దర్శించుకున్నట్లే” నేను ఇలా అన్నాను: అయితే మీలో మిగిలిన వారి దర్శనం యొక్క ప్రతిఫలం? ఇమామ్ ఇలా అన్నారు: “كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله అతను దైవప్రవక్త[స.అ]ను దర్శించుకున్నట్లే.[బిహారుల్ అన్వార్, భాగం97, పేజీ119].    

రిఫ్రెన్స్
కామిలుజ్జియారాత్, పేజీ142
బిహారుల్ అన్వార్, అల్లామా మజ్లిసీ, దారుల్ అహ్యాయిత్తురాస్, 1403.  

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5