త్యాగం యొక్క స్థానం

శని, 01/23/2021 - 13:30

అల్లాహ్ మార్గంలో ఖర్చు పెట్టడం పలు రకాల అని ఖుర్ఆన్ వివరిస్తుంది.

త్యాగం యొక్క స్థానం

త్యాగం, ఉదారత్వం యొక్క గొప్ప స్థానం, అనగా తన కన్నా ఎదుటి వారిని ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం. త్యాగం ప్రక్కనే ఇన్ఫాఖ్(అల్లాహ్ మార్గంలో ఖర్చు పెట్టడం) కూడా ఉపయోగించబడుతుంది. కాని ఈ రెండింటిలో చిన్న తేడా ఉంది, ఇప్పుడు ఇన్ఫాఖ్ మరియు ఈసార్(త్యాగం) మధ్య ఉన్న తేడా తెలుసుకుందాం. ఖుర్ఆన్ ఉపదేశమనుసారం ఇన్ఫాఖ్ నాలుగు తరగతులు గలదు:
మొదటి రకం: అల్లాహ్ ప్రసాదించిన దాని నుండి దానం చేయడం. ఖుర్ఆన్ ఇలా ఉపదేశించెను: “మీకు ప్రసాదించిన దానిలో నుంచి ఖర్చుచేయండి”[బఖరహ్:254]
రెండవ రకం: కష్టార్జితం నుండి దానం చేయడం. ఖుర్ఆన్ ఇలా ఉపదేశించెను: “ధర్మ సమ్మతమైన మీ సంపాదనలో నుంచి ఖర్చు చేయండి”[బఖరహ్:267]
మూడవ రకం: నచ్చిన వాటి నుండి దానం చేయడం. ఖుర్ఆన్ ఇలా ఉపదేశించెను: “మీకు ప్రియాతిప్రియమైన వస్తువుల నుండి మీరు (దైవమార్గంలో) ఖర్చు పట్టనంత వరకూ మీరు పుణ్య స్థాయికి చేరుకోలేరు”[ఆలిఇమ్రాన్:92]
నాలుగో రకం: తనకు అవసరం ఉన్నప్పటికీ ఎదుటివారికి దానం చేయడం: ఖుర్ఆన్ దీనిని ఈసార్(త్యాగం) అని సూచించెను. ఖుర్ఆన్ ఇలా ఉపదేశించెను: “తాము అమిత అవసరంలో ఉన్నప్పటికీ తమపైన వారికే ప్రాధాన్యతనిస్తారు”[హష్ర్:9]
పైవివరణ ద్వార స్పష్టమైయ్యే విషయమేమిటంటే, ఈసార్(త్యాగం) ఇన్ఫాఖ్ యొక్క అతి గొప్ప స్థానం అని. తమకు అవసరం ఉన్నప్పటికీ ఎదుటివారికి సహాయం చేయడం ప్రతీ పనిషికి సాధ్యం కాని పని. ఈ విషయాన్ని వివరిస్తూ హజ్రత్ అలీ[అ.స] మిస్ర్ గవర్నర్ కు వ్రాసిన ఉత్తరాలలో ఇలా ఉపదేశించారు: “.... నా చుట్టు ప్రక్కల వారు ఆకలి కడుపులతో, దప్పిక కాలయాలతో ఉండగా నేను కడుపునిండా తిని ఎలా పడుకో గలను!”[నెహ్జుల్ బలాగహ్, 415]

రిఫరెన్స్
నెహ్జుల్ బలాగహ్, 415

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

Submitted by Mirza on

Mashaallah, the best thing explained, thank you agha.

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15