త్యాగం

ఇమామ్ కోసం త్యాగం

ఆది, 01/09/2022 - 12:05

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) తన భర్త మరియు ఇమామ్ పట్ల ఎలా బాధ్యతగా ఉన్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ కోసం త్యాగం

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా(స.అ) తన భర్త మరియు ఇమామ్ పట్ల ఎలా బాధ్యతగా ఉన్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవరం దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

ఆది, 01/24/2021 - 16:21

తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవరం దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో 

తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవరం దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో

తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవరం దైవప్రవక్త[స.అ] దృష్టిలో 

సంతాన త్యాగం

శని, 01/23/2021 - 16:38

ఖుర్ఆన్ లో పలు రకాల త్యాగాల గురించి వివరించబడి ఉంది. వాటిలో ఒకటి సంతాన త్యాగం.

సంతాన త్యాగం

ఖుర్ఆన్ లో పలు రకాల త్యాగాల గురించి వివరించబడి ఉంది. వాటిలో ఒకటి సంతాన త్యాగం.

ఆయతుల్లాహ్ రష్తీ యొక్క త్యాగం

శని, 01/23/2021 - 15:09

షియా వర్గానికి చెందిన ప్రముఖ ముజతహిద్ మర్హూమ్ సయ్యద్ రష్తీ ఏ విధంగా తాము చేసిన త్యాగం వల్ల గొప్ప స్థానాన్ని పొందారో వారే స్వయంగా వివరించారు...

ఆయతుల్లాహ్ రష్తీ యొక్క త్యాగం

షియా వర్గానికి చెందిన ప్రముఖ ముజతహిద్ మర్హూమ్ సయ్యద్ రష్తీ ఏ విధంగా తాము చేసిన త్యాగం వల్ల గొప్ప స్థానాన్ని పొందారో వారే స్వయంగా వివరించారు...

హజ్రత్ జహ్రా[స.అ] గొప్పతనం

శని, 01/23/2021 - 14:04

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] త్యాగం మరియు గొప్పతనం ను వివరించే ఒక సంఘటన

హజ్రత్ జహ్రా[స.అ] గొప్పతనం

హజ్రత్ ఫాతెమా జహ్రా[స.అ] త్యాగం మరియు గొప్పతనం ను వివరించే ఒక సంఘటన

ఈసార్

శని, 01/23/2021 - 13:50

ఈసార్ యొక్క పదానికి తెలుగు అనువాదం త్యాగం. ఈ త్యాగం అల్లాహ్ మార్గంలో ఖర్చు పట్టే పలు రకాలలో అతి ఉత్తమ మరియు గొప్ప స్థానం۔۔۔

ఈసార్

ఈసార్ యొక్క పదానికి తెలుగు అనువాదం త్యాగం. ఈ త్యాగం అల్లాహ్ మార్గంలో ఖర్చు పట్టే పలు రకాలలో అతి ఉత్తమ మరియు గొప్ప స్థానం۔۔۔

త్యాగం యొక్క స్థానం

శని, 01/23/2021 - 13:30

అల్లాహ్ మార్గంలో ఖర్చు పెట్టడం పలు రకాల అని ఖుర్ఆన్ వివరిస్తుంది.

త్యాగం యొక్క స్థానం

అల్లాహ్ మార్గంలో ఖర్చు పెట్టడం పలు రకాల అని ఖుర్ఆన్ వివరిస్తుంది.

విశ్వాసం హృదయానికి సంబంధించినది

మంగళ, 06/30/2020 - 12:56

ఇస్లాం స్వీకరణ మరియు విశ్వాసం వేర్వేరు అని వివరిస్తున్న ఆయత్ వివరణ సంక్షిప్తంగా...

విశ్వాసం హృదయానికి సంబంధించినది

ఇస్లాం స్వీకరణ మరియు విశ్వాసం వేర్వేరు అని వివరిస్తున్న ఆయత్ వివరణ సంక్షిప్తంగా...

Subscribe to RSS - త్యాగం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14