జుల్ అషీరహ్ సంఘటన

బుధ, 09/04/2019 - 19:13

జుల్ అషీరహ్ సంఘటన ఎప్పుడు జరిగింది మరియు ఆరోజు ఏమి జరిగింది అన్న అంశం పై సంక్షిప్త వివరణ...

జుల్ అషీరహ్ సంఘటన

అల్లాహ్, దైవప్రవక్త[స.అ]ను బహిరంగంగా ఇస్లాంను ప్రచారం చేయమని ఆదేశించాడు. ఓ ప్రవక్తా! ముందు మీ దగ్గర బంధువులను ఇస్లాం వైపుకు ఆహ్వానించండి అని కూడా అల్లాహ్ సూచించెను. దైవప్రవక్త[అ.స] హజ్రత్ అలీ[అ.స]ను అబ్దుల్ ముతల్లిబ్ యొక్క కుటుంబానికి చెందిన వారందరి వద్దకు “నా సోదరుడు ముహమ్మద్ ముస్తఫా[స.అ] మిమ్మల్ని విందుకు ఆహ్వానించారు” అని కబురు పంపించారు. రెండవరోజు నలభై మంది ప్రవక్త ఇంటికి వచ్చారు, వారు ముందుగా అందరికి భోజనం చేయించారు ఆ తరువాత ఉపన్యాసం ఇవ్వడానికి నిలబడ్డారు కాని అబూ లహబ్ తప్పుత్రోవ చూపటంతో అందరూ ఉపన్యాసం వినకుండానే వెళ్ళిపోయారు. మరుసటి రోజు హజ్రత్ అలీ[అ.స]ను పంపి వారిని మరలా పిలిపించారు, ముందు భోజనం పెట్టి ఆ తరువాత అందరికి ఇస్లాం గురించి వివరించి మీలో ఎవరు నా ఈ హిదాయత్ చర్యలలో నాకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఎవరైతే నాకు సహాయం చేస్తారో వారే నా సోదరుడు, నా ఉత్తరాధికారి, నా వజీర్ మరియు నా ఖలీఫహ్ మరియు నా తరపు నుండి ప్రజల నాయకుడు, అని అన్నారు.
హజ్రత్ అలీ[అ.స] నిలబడి, దైవప్రవక్త[స.అ]కు సహాయపడతాను అని ప్రమాణం చేశారు. దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా అన్నారు: “అలీ ప్రమాణం చేశారు కాబట్టి ఇతనే నా సోదరుడు, నా వసీ, నా ఖలీఫహ్ మరియు నా తరపు నుండి మీపై నాయకత్వం వహించువారు, వారి ఆదేశాలను పాటించండి, వారికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించండి””
ఈ సంఘటన పేరు “జుల్ అషీరహ్” సంఘటన. ఈ సంఘటన ద్వార “దైవప్రవక్త[స.అ] హజ్రత్ అలీ[అ.స]ను ఇస్లాం ప్రచారం యొక్క మొదటి రోజు నుండే తన ఖలీఫాగా నిర్ధారించి అందరి పై వారి విధేయతను విధిగా నిర్ధారించారు” అని తెలుస్తుంది.

రిఫ్రెన్స్
ఇమామియా దీనియాత్, తన్జీముల్ మకాతిబ్, దరజయే చహారుమ్.‎

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5