గదీర్ పండగ దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్

బుధ, 08/05/2020 - 04:32

గదీర్ పండగ రోజు, ఆ రోజు ఇస్లాం సంపూర్ణత్వ స్థాయికి చేరినరోజు అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్...

గదీర్ పండగ దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్

దైవప్రవక్త గదీర్ రోజు గురించి ఇలా ఉపదేశించారు..
గదీరె ఖుమ్ రోజు నా ఉమ్మత్ యొక్క పండగలలో అతి ఉత్తమ పండగ. అల్లాహ్ నా సోదరుడు అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స]ను నా తరువాత నా ఉమ్మత్ అతడి ద్వార రుజుమార్గం పొందాలని నా ఉమ్మత్ పై అతడిని నాయకుడిగా నియమించమని ఆదేశించిందీ ఇదే రోజు. అల్లాహ్ తన దీన్ ను సంపూర్ణత్వాన్ని ప్రసాదించింది, తన అనుగ్రహాలను నా ఉమ్మత్ పై పరిపూర్ణం చేసింది, ఇస్లాం ధర్మాన్ని వారి కోసం సమ్మతమైనదిగా నిర్థారించినది కూడా   ఇదే రోజు.[బిహారుల్ అన్వార్, భాగం37, పేజీ109]
ఈ రివాయత్ ద్వార తెలిసే విషయమేమిటంటే గదీర్ రోజున పండగ జరుపుకోవాలి, శుభాకాంక్షలు తెలుపుకోవాలి, దానం చేయాలి, స్తోమత ఉంటే విందు ఏర్పాటు చేయాలి, మొ... మొత్తానికి ఆరోజు మాత్రం ఆనందంగా సంతోషంగా గడపాలి.

రిఫరెన్స్
అల్లామా షేఖ్ అబ్దుల్ హుసైన్ అమీనీ, గుజీదెయీ అజ్ అల్ గదీర్, తర్జుమా ముహమ్మద్ హుసైన్ షఫీయీ షాహ్రూదీ, మొఅస్ససయె మీరాసె నుబువ్వత్, చాప్3. అల్లామా మజ్లిసీ, బిహారుల్ అన్వార్ నుండి. 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 2