గదీర్ పండగ హజ్రత్ అలీ[స.అ] సున్నత్

బుధ, 08/05/2020 - 04:44

గదీర్ పండగ రోజు మరియు ఆ రోజంతా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలి అని వివరిస్తున్న హజ్రత్ అలీ[స.అ] ఉల్లేఖిస్తున్న హదీస్...

గదీర్ పండగ హజ్రత్ అలీ[స.అ] సున్నత్

దైవప్రవక్త[స.అ] తరువాత ఒక సందర్భంలో అమీరుల్ మొమినీన్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] కూడా వారిని అనుచరిస్తూ ఈ రోజును పండగ దినంగా నిర్ధారించారు, జుమా మరియు గదీర్ ఒకే రోజు వచ్చిన సంవత్సరంలో వారు ఒక ఉపన్యాసంలో ఇలా అన్నారు: ఓ విశ్వాసులారా! నిస్సందేహంగా అల్లాహ్ ఈ రోజు రెండు గొప్ప పండగలను ఒకేచోట చేర్చాడు. ఈ రోజు పండగ చేసుకోండి, అల్లాహ్ మిమ్మల్ని కరుణించుగాక,..... మంచి కార్యములు చేయండి, మీకు ప్రసాదించబడినవాటిపై అల్లాహ్ కు కృతజ్ఞత తెలుపుకోండి, ఏకంకండి అల్లాహ్ మీ మధ్య ఉన్న దూరాన్ని ఏకం చేస్తాడు. ఒకరికొకరు మంచి చేయండి దాంతో మీలో ప్రేమ పెరుగుతుంది, బలం పెరుగుతుంది. అల్లాహ్ ప్రసాదించిన అనుగ్రహాల నుండి బహుమతులిచ్చుకోండి, అందులో ఈ పండగ కన్నా ముందు మరియు తరువాత పండగల కన్నా ఎన్నో రెట్లు పుణ్యం ఉంది. ఈరోజు మేలు చేయటం ధనం మరియు జీవితకాలం పెరగడానికి కారణం. ఆ రోజు ఒకరినికొరు కలుసుకునేటప్పుడు సంతోషంగా కలుసుకోండి....[మిస్బాహుల్ ముతహజ్జిద్, పేజీ524]

రిఫరెన్స్
అల్లామా షేఖ్ అబ్దుల్ హుసైన్ అమీనీ, గుజీదెయీ అజ్ అల్ గదీర్, తర్జుమా ముహమ్మద్ హుసైన్ షఫీయీ షాహ్రూదీ, మొఅస్ససయె మీరాసె నుబువ్వత్, చాప్3.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 3