గదీర్ పండగ పవిత్ర మాసూముల దృష్టిలో

మంగళ, 08/28/2018 - 09:41

గదీర్ రోజు షియాలు పండగ జరుపుకోవడానికి కారణం పవిత్ర మాసూముల ఆదేశం. 

గదీర్ పండగ పవిత్ర మాసూముల దృష్టిలో

దైవప్రవక్త[స.అ] మరియు ఇమామ్ అలీ[అ.స] లే కాకుండా పవిత్ర మాసూములందరూ “గదీర్” రోజును పండగ రోజుగా నిర్ధారించారు. కేవలం నిర్ధారించడమే కాదు, స్వయంగా వారు కూడా ఆ రోజు పండగ జరుపుకునే వారు మరియు విశ్వాసులకు ఆ రోజున పండగ జరుపుకోమని ఆదేశించే వారు. ఆ రోజు యొక్క ప్రతిష్టత మరియు పుణ్యం గురించి వివరించేవారు.
ఇమామ్ జాఫర్ సాదిఖ్[అ.స] ఉల్లేఖనాన్ని ఇలా ప్రవచించెను, రావీ ఇలా అనెను: నా ప్రాణాలు మీ పై అర్పణ అవ్వుగాక! ముస్లిములకు “ఫిత్ర్”, “ఖుర్బాన్”, “జుమా” మరియు “అరఫహ్” కాకుండా వాటిని మించిన మరో పండగ ఏదైనా ఉందా? ఇమామ్ ఇలా సమాధానమిచ్చారు: “ఔను ఉంది! అల్లాహ్ దృష్టిలో ఇస్లామీయ పండగలలో ప్రతిష్టాత్మకమైన మరియు ఉత్తమమైన గొప్ప పండగ, అల్లాహ్ ‘దీన్’ను పరిపూర్ణత ప్రసాదించినట్లు దైవప్రవక్త[స.అ] పై ఈ ఆయత్ الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِى وَرَضِیتُ لَکُمُ الاِسْلامَ دِیناً  ను అవతరింపజేసిన రోజు.
ఇలాంటి చాలా హదీసులు పవిత్ర మాసూముల నుండి ఉల్లేఖించబడి ఉన్నాయి. ఇక్కడ కేవలం ఒక హదీస్ ను మాత్రమే చెప్పడం జరిగింది.[గుజీదయీ జమె అజ్ అల్ గదీర్, పేజీ79].

రిఫ్రెన్స్
అల్లామహ్ అమీనీ, గుజీదయీ జమె అజ్ అల్ గదీర్, ముతర్జిమ్ షాహ్రూదీ, ముఅస్ససయే మీరాసె నుబువ్వత్, చాప్3.

           

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9