రుకూలో జకాత్

బుధ, 08/12/2020 - 05:36

మాయిదహ్ సూరహ్ యొక్క 55వ ఆయత్ ఎప్పుడు అవతరింపబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

రుకూలో జకాత్

ఖుర్ఆన్: మీకు అధికారులంటూ ఎవరైనా ఉంటే కేవలం వారు అల్లాహ్, ఆయన ప్రవక్త,
మరియు నమాజ్‌ నెలగొల్పే, రుకూలో ఉండి జకాత్‌ చెల్లించే విశ్వాసులు మాత్రమే[మాయిదహ్:55]
ఈ ఆయత్ ఖలీఫతుల్ ముస్లిమీన్ హజ్రత్ అలీ[అ.స] యాచకుడికి రుకూలో ఉండగా
జకాత్ ఇచ్చినప్పుడు అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరింపబడింది అని ఇరువర్గా పలు ప్రముఖులు రచించారు.
అహ్లెసున్నత్ వర్గానికి చెందిన వారు: 1. వాహిదీ, అస్బాబె నుజూల్, పేజీ133లో;
2. ౙమఖ్షరీ, అల్ కష్షాఫ్, భాగం1, పేజీ649లో; 3. ఫఖ్రెరాౙీ, అత్ తఫ్సీర్ అల్ కబీర్, భాగం12, పేజీ26;
4. సీవ్తీ, అద్దుర్రుల్ మన్సూర్, భాగం2, పేజీ519లో మరియు 5. ఆలూసీ, రూహుల్ మఆనీ, భాగ6, పేజీ167లో
షియా వర్గానికి చెందినవారు: 1. షేఖ్ కులైనీ తన అల్ కాఫీ గ్రంథంలో;
2. బహ్రానీ తన తఫ్సీర్ గ్రంథం అల్ బుర్హాన్ లో మరియు 3. అల్లామా తబాతబాయి, అల్ మీజాన్ గ్రంథంలో   

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

Submitted by Zahra on

సలమున్ అలైకుం. దయచేసి పూర్తి సంఘట ను మా కోసం వివరించ గలరా..

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
18 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10