సులైమానీ వ్యాసాలు

షహీద్ ఖాసిమ్ సులైమానీ మరియు వారి ఆలోచనలు

శుక్ర, 01/06/2023 - 09:00

సర్దార్ షహీద్ సులైమానీ ఆలోచనలు సూప్రీమ్ నేత అయిన ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హ.హ) మాటల్లో...

షహీద్ ఖాసిమ్ సులైమానీ మరియు వారి ఆలోచనలు

సర్దార్ షహీద్ సులైమానీ ఆలోచనలు సూప్రీమ్ నేత అయిన ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హ.హ) మాటల్లో...

నాయకుడి రక్షణ

మంగళ, 01/03/2023 - 17:00

ఇస్లాం ఉపదేశాలనుసారం నాయకుడి రక్షణ ఎంత ముఖ్యమైనది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

నాయకుడి రక్షణ

ఇస్లాం ఉపదేశాలనుసారం నాయకుడి రక్షణ ఎంత ముఖ్యమైనది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

షహీద్ సులైమానీ ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయి మాటల్లో

సోమ, 01/02/2023 - 18:23

ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హ.హ) సర్దార్ షహీద్ సులైమానీ గురించి పలు సందర్భాలలో ప్రశంసిస్తూ చెప్పిన మాటలు...

షహీద్ సులైమానీ ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయి మాటల్లో

ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హ.హ) సర్దార్ షహీద్ సులైమానీ గురించి పలు సందర్భాలలో ప్రశంసిస్తూ చెప్పిన మాటలు...

అణచివేయబడినవారి సహాయం

సోమ, 01/02/2023 - 18:15

ఇస్లాం దృష్టిలో అణచివేయబడినవారు మరియు అన్యాయానికి గురి అయిన వారికి సహాయం చేయడం మరియు వారి తరపు నుండి పోరాడటం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

అణచివేయబడినవారి సహాయం

ఇస్లాం దృష్టిలో అణచివేయబడినవారు మరియు అన్యాయానికి గురి అయిన వారికి సహాయం చేయడం మరియు వారి తరపు నుండి పోరాడటం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

షహీద్ సులైమానీ జీవిత చరిత్ర

శని, 12/31/2022 - 15:58

అలుపెరగని సైన్యాధిపతి అయిన సర్దార్ షహీద్ ఖాసిమ్ సులైమానీ జీవిత చరిత్ర సంక్షిప్తంగా...

షహీద్ సులైమానీ జీవిత చరిత్ర

అలుపెరగని సైన్యాధిపతి అయిన సర్దార్ షహీద్ ఖాసిమ్ సులైమానీ జీవిత చరిత్ర సంక్షిప్తంగా...

Subscribe to RSS - సులైమానీ వ్యాసాలు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 4